Zoekresultaten

62 resultaten voor keyword:vermogensverdeling
62 resultaten voor keyword:vermogensverdeling

Pagina 1 van 3

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Overleden inwoners van Nederland naar belangrijke onderliggende doods- oorzaken (Beldo-lijst), leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht

Cijfers

Vermogensverschil tussen huishoudens kleiner bij meetellen pensioenopbouw

Huishoudens in Nederland hadden in 2021 gemiddeld 152 duizend aan pensioenvermogen. Het vermogen zonder pensioen bedroeg gemiddeld 261 duizend euro. Het meetellen van pensioenvermogens vermindert de...

Artikelen

Miljonairshuishoudens, 2021, naar inkomensbron

In deze tabellenset zijn kenmerken van het aantal miljonairshuishoudens per 1 januari 2021 samengesteld (voorlopige cijfers).

Cijfers

Vermogensverdeling in beeld

Vermogensverdeling, -opbouw en -ontwikkeling van huishoudens in Nederland, 2006-2021

Cijfers

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Gini coëfficiënt, Theil coëfficiënt, Robin Hood Index inkomen, vermogen, huishoudkenmerken

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensklassen

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Totaal, gemiddeld en mediaan vermogen van huishoudens huishoudkenmerken en vermogensbestanddelen

Cijfers

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

Ondergewicht, overgewicht, opgegeven lengte en opgegeven gewicht. naar leeftijdsgroep en geslacht

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen, leeftijd en gemeente.

Cijfers

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Cijfers

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2021

De inkomensverdeling in Nederland kan op sprekende wijze in beeld gebracht worden met de Parade van dwergen en enkele reuzen.

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2021

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Vermogensdynamiek, 2011-2021

Jaarlijkse mutatie van particulier vermogen tussen 2011 en 2021. Uitgesplitst naar relatieve vermogenspositie, naar leeftijd, en naar samenstelling en belangrijkste inkomensbron van het huishouden.

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2020-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor 2020 en 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, en naar gemeente.

Cijfers

Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen inclusief pensioenvermogen, naar leeftijd hoofdkostwinner en opleidingsniveau, 2020.

Cijfers

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie (eerste respectievelijk tweede) en migratieachtergrond

Cijfers

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en leeftijdsklassen, 2006-2020

Cijfers

Vermogensverdeling, 2006-2020

Vermogensverdeling naar leeftijd hoofdkostwinner en woningbezit, 2006-2020.

Cijfers

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Inequality and Redistribution in the Netherlands’

Onderzoek naar ‘Ongelijkheid en herverdeling in Nederland’, door het Centraal Planbureau in samenwerking met het CBS. Paper alleen in het Engels beschikbaar.

Artikelen

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

(On)geluk en (on)tevredenheid over deelaspecten van het leven naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en andere persoonskenmerken

Cijfers

Vrij belegd vermogen naar gemeente, 2017-2020

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2017 t/m 2020, uitgesplitst naar gemeente.

Cijfers

Vrij belegd vermogen 2017-2020

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2017 t/m 2020. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, en naar gemeente.

Cijfers

Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen, leeftijd hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron, 2006-2020

Cijfers