Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:vermogensverdeling
49 resultaten voor keyword:vermogensverdeling

Pagina 1 van 2

Zelfstandigen met personeel meest vermogend

Zelfstandigen met personeel zijn met een mediaan vemogen van 217 duizend euro vermogender dan zzp'ers die een doorsnee vermogen van 101 duizend euro hebben.

Artikelen

Vermogen zelfstandigen

Tabel met cijfers over vermogens van zefstandigen met en zonder personeel en van werknemers. Cijfers geven de stand van zaken weer op 1 januari 2016.

Cijfers

Vermogen van huishoudens, 2007-2015

Tabellen over het vermogen van huishoudens uitgesplitst naar kenmerken.

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2018 en 2019. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd.

Cijfers

Minder vermogensongelijkheid bij meetellen pensioenvermogen

De vermogensongelijkheid tussen huishoudens wordt kleiner als het pensioenvermogen meetelt.

Artikelen

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

Vermogensverdeling en vermogensopbouw, 2006-2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen, leeftijd hoofdkostwinner en belangrijkste inkomensbron, 2006-2020

Cijfers

Vermogensdynamiek, 2011-2021

Jaarlijkse mutatie van particulier vermogen tussen 2011 en 2021. Uitgesplitst naar relatieve vermogenspositie, naar leeftijd, en naar samenstelling en belangrijkste inkomensbron van het huishouden.

Cijfers

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020

Verkrijgingen naar vermogenspercentielen uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en leeftijdsklassen, 2006-2020

Cijfers

Pleidooi voor consistente inkomensongelijkheidcijfers

Er is veel maatschappelijk debat over inkomensongelijkheid. Is deze op de langere termijn nu wel of niet toegenomen?

Artikelen

Miljonairshuishoudens Overijssel, 2020

Cijfers over miljonairshuishoudens in Overijssel, uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en gemeente.

Cijfers

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Herziening van de Vermogensstatistiek 2006

De herziening van de Vermogensstatistiek betreft verbeteringen in de waarneming van vermogensbestanddelen, waaronder het aanmerkelijk belang. Het doorsnee vermogen per huishouden kwam hierdoor over...

Publicaties

Vrij belegd vermogen naar financiële instellingen, 2016

Spreiding van het vrij belegd vermogen naar aantal instellingen waar vermogen is ondergebracht, uitgesplitst naar vermogens- en leeftijdsklassen, 2016.

Cijfers

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2017

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Wie zit waar in de vermogensverdeling?

De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Artikelen

65-plusser gezonder maar zwaarder dan 20 jaar geleden

Ouderen worden gezonder maar zwaarder

Artikelen

Parade van Pen: de vermogensverdeling in 2018

De parade van dwergen en enkele reuzen, in 1971 bedacht door de Nederlandse econoom Jan Pen, is een manier om de vermogensverdeling te visualiseren. De vermogensongelijkheid is in de periode...

Artikelen

Vermogensverdeling, 2006-2020

Vermogensverdeling naar leeftijd hoofdkostwinner en woningbezit, 2006-2020.

Cijfers

Vrij belegd vermogen 2017-2020

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2017 t/m 2020. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, en naar gemeente.

Cijfers

Inequality and Redistribution in the Netherlands’

Onderzoek naar ‘Ongelijkheid en herverdeling in Nederland’, door het Centraal Planbureau in samenwerking met het CBS. Paper alleen in het Engels beschikbaar.

Artikelen

Vermogensverdeling inclusief pensioenvermogen, 2020

Vermogensverdeling naar vermogensbestanddelen inclusief pensioenvermogen, naar leeftijd hoofdkostwinner en opleidingsniveau, 2020.

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2020-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor 2020 en 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd, en naar gemeente.

Cijfers

Vrij belegd vermogen, 2017-2021

Huishoudens met vrij belegd vermogen voor de jaren 2017 t/m 2021. De cijfers zijn uitgesplitst naar omvang van het vermogen.

Cijfers