Enquête Beroepsbevolking (EBB) - Onderzoeksbeschrijving

Over deze publicatie

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek Enquête Beroepsbevolking (EBB). De voorbereiding, dataverzameling en verwerking van de gegevens worden beschreven. Daarnaast dient dit document als naslagwerk voor onderzoekers die meer inzicht wensen in de achtergronden van het onderzoek en in het tot stand komen van de analysebestanden.