Enquête Beroepsbevolking (EBB) - Onderzoeksbeschrijving

1. Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek Enquête Beroepsbevolking (EBB). De voorbereiding, dataverzameling en verwerking van de gegevens worden beschreven. Daarnaast dient dit document als naslagwerk voor onderzoekers die meer inzicht wensen in de achtergronden van het onderzoek en in het tot stand komen van de analysebestanden. In hoofdstuk 2 worden het doel, de achtergrond en geschiedenis gemeld. Daarna wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid ingegaan op de dataverzameling. Hoofdstuk 4 gaat in op de verwerking van dit onderzoek. Tevens wordt in deze notitie op enkele kwaliteitsaspecten van het onderzoek ingegaan. In hoofdstuk 5 komt de responsrapportage aan de orde. Daarna wordt in hoofdstuk 6 de weging beschreven. Tot slot volgt een beschrijving van de nauwkeurigheid en producten op basis van de EBB.