CBS Jaarplan 2023

Bijlage C. Gebruikersraden

Om de hoofddirecteuren van het CBS te adviseren over specifieke thema’s en onderwerpen zijn diverse raden ingesteld.

Eind 2022 zijn de voorzitters van deze raden:

J.J. (Jan) Meerman Berichtgeversraad
Drs. E.E. (Eduard) van de Lustgraaf Gebruikersraad bedrijfseconomische statistieken
Ir. M. (Michel) van Baal Communicatieraad
Dr. ir. D. (Debby) Lanser Gebruikersraad macro-economische 
statistieken
Prof. dr. P.G.M. (Peter) van der Heijden Methodology Advisory Board
Dr. M.J. (Michiel) Bijlsma Gebruikersraad microdata
Dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis Gebruikersraad sociale statistieken en 
statistieken van de leefomgeving