CBS Jaarplan 2023

Bijlage B. Organisatie eind 2022

Directeur-Generaal
Drs. A. (Angelique) Berg

Hoofddirectie CBS Communicatie en Nieuws 
L.M. (Lara) Ankersmit MSc 

Hoofddirectie Bedrijfsvoering en IT
Drs. W. (Wim) van Nunspeet (tevens plaatsvervangend directeur-generaal/CIO)

Hoofddirectie Dataverzameling
R. (Rob) van Kan MCI, BSc

Hoofddirectie Economie, bedrijven en nationale rekeningen
Drs. M.J.M. (Marleen) Verbruggen
 
Hoofddirectie Sociaal-economische en ruimtelijke statistieken
Drs. J.C.M. (Hanneke) Imbens

Directie Strategie en bestuursadvisering
Mr. drs. S.W.F.H. (Erik) Bruinsma

Blaise
Drs. H.J.A. (Harry) Wijnhoven