Zoekresultaten

60 resultaten voor keyword:politiek
60 resultaten voor keyword:politiek

Pagina 1 van 3

Participatie en vertrouwen: België, Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief

De mate waarin mensen meedoen met de samenleving en vertrouwen hebben in de samenleving verschilt tussen de provincies. Hoe verhouden deze bevindingen zich ten opzichte ten opzichte van onze...

Artikelen

CBS’er wint prijs met Europees kiezersonderzoek

integratie en immigratie worden voor stemmers op sociaaldemocratische partijen steeds belangrijker

Artikelen

De arbeidsmarkt in de grensregio's van Nederland en Noordrijn-Westfalen

In dit rapport zijn de bevindingen vastgelegd van een door CBS en het statistiekbureau van Noordrijn-Westfalen gezamenlijke eerste statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio.

Artikelen
Artikelen

Groot vertrouwen onder hoger opgeleiden

Tussen bevolkingsgroepen is er een grote verscheidenheid in de mate van vertrouwen. Vooral het genoten onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast verschillen jongeren en ouderen, mannen...

Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2017

uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en daarbuiten in 2017.

Cijfers

Emancipatiemonitor 2008

Arbeidsdeelname van vrouwen flink gestegen

Artikelen

De Nederlandse Migratiekaart 2013

De Nederlandse Migratiekaart 2013 geeft een kwantitatief overzicht van de migratiestromen van en naar Nederland in de periode 2000-2012. Tevens wordt inzicht gegeven in de achtergronden van deze...

Publicaties
Publicaties
Artikelen
Artikelen

Statistisch jaarboek 2011

Het Statistisch jaarboek verschaft u actuele cijfers over vrijwel alle aspecten van de Nederlandse samenleving. Het is een onmisbare steun als u zich wilt oriënteren op welk gebied dan ook: zoals...

Publicaties

Bijlage bij Hulp en steun van familie, vrienden en kennisen

Deze bijlage hoort bij: Bevolkingstrends: Hulp en steun van familie, vrienden en kennissen. Tabel 1. Aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat toegang heeft tot hulpbronnen op...

Cijfers

De euro en de onderlinge handel in Europa

In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag wat de invloed van de euro tot dusverre is geweest op de handel tussen de landen die haar als munteenheid hebben ingevoerd. Toename van deze handel was...

Artikelen

Nederlandse vrouwen behoren tot meest geëmancipeerde van Europa

In vergelijking met andere landen van de EU-27 is de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland gering. Nederland heeft namelijk een hoge waarde op de gender empowerment measure (GEM).

Artikelen

4 op de 10 jongeren geïnteresseerd in politiek

Jongeren van 15 tot 18 jaar geven aan weinig interesse te hebben in politiek

Artikelen

Statistische Commissie VN meet duurzaamheidsdoelen

Van 2 tot 6 maart van dit jaar vond in New York de bijeenkomst van de Statistische Commissie van de Verenigde Naties plaats. Deze 56 e ‘StatCom’ werd zeer goed bezocht. Ook CBS was erbij. Een...

Artikelen
Artikelen

Nederlanders minder politiek actief dan Duitse buren

Bijna vier op de tien Nederlanders proberen, afgezien van het stemmen, wel eens de politiek te beïnvloeden. Het aandeel politiek actieven verschilt per regio, maar is beduidend lager dan in Duitsland.

Artikelen

Hoogopgeleiden meer vertrouwen in politiek en instituties

Het vertrouwen in de medemens is tussen 2002 en 2008 gegroeid. Het vertrouwen in het parlement, in politici en in politieke partijen is ook toegenomen. Toch koestert ook ongeveer een kwart van de...

Artikelen

Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische

Mannen en vrouwen hebben andere politieke opvattingen. Vrouwen blijken desgevraagd iets linkser georiënteerd en over sociaalmaatschappelijke onderwerpen als ontwikkelingshulp, acceptatie van...

Artikelen

Vertrouwen en participatie licht toegenomen

In het afgelopen decennium is de participatie en het vertrouwen binnen de Nederlandse samenleving licht toegenomen. Dit blijkt onder meer uit de stijging van de sociale contacten van de burger met...

Artikelen

Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft zich vorig jaar minstens één keer ingezet als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen, scholen, kerken of moskeeën en in...

Artikelen

Vooral Iraanse immigranten geïnteresseerd in politiek

Van de immigrantengroepen in Nederland zijn Iraniërs het meest geïnteresseerd in politiek. Irakezen geven het vaakst aan te gaan stemmen. Ze doen dat even dikwijls als autochtone Nederlanders.

Artikelen