Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman, Elke Moons, Carin Reep, Maartje Tummers-van der Aa
Veiligheidsmonitor 2021

Meer cijfers

Deze publicatie bevat een selectie van de belangrijkste uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021. Cijfers over meer onderzoeksitems, en dan met name uitgesplitst naar regio’s (landsdelen, provincies, regionale eenheden, districten, basisteams politie en 70-duizend-plus-gemeenten) en persoonskenmerken (geslacht, leeftijd,  opleiding, seksuele geaardheid, stedelijkheid) zijn te vinden in de volgende twee StatLinetabellen:

Verder zijn cijfers uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, geslacht x leeftijd, en migratieachtergrond te vinden in de volgende vijf maatwerktabellen:

  • Leefbaarheid en overlast in woonbuurt
  • Veiligheidsbeleving
  • Traditionele criminaliteit
  • Online criminaliteit
  • Burgers en politie en burgers
  • Preventie.

Deelnemers aan de Veiligheidsmonitor kunnen bovendien gebruik maken van de onlinedatabank waarin meer cijfermateriaal beschikbaar is.