Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman, Elke Moons, Carin Reep, Maartje Tummers-van der Aa
Veiligheidsmonitor 2021

Bijlage I

Tabellen indicatoren Nederland totaal

Deze bijlage bevat de volgende tabellen waarin de belangrijkste landelijke onderzoeksresultaten behorende bij de hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn opgenomen:

2. Leefbaarheid en overlast in woonbuurt
3. Veiligheidsbeleving
4. Traditionele criminaliteit
5. Online criminaliteit
6. Burgers en politie
7. Preventie

Elke tabel bevat de uitkomsten voor Nederland totaal voor het jaar 2021. Meer cijfers zijn beschikbaar in de overeenkomstige Maatwerktabellen en in de StatLinetabellen (zie ook ‘Meer cijfers’).

Tabellen Hoofdstuk 2

2a. Fysieke voorzieningen in buurt, 2021
% (heel) tevredenschaalscore (0-10)
Straatverlichting82,4
Onderhoud van plantsoenen en parken64,7
Onderhoud van stoepen, straten en pleintjes60,1
Speelplekken voor kinderen60,1
Voorzieningen voor jongeren45,4
Fysieke voorzieningen in de buurt6,5

2b. Sociale cohesie in buurt, 2021
% (helemaal) mee eens Schaalscore (0-10)
De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om75,8
Als ik op vakantie zou gaan of langere tijd afwezig zou zijn,
zou ik mijn huissleutel aan de buren durven te geven
72,8
Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt68,5
Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen63,5
Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen61,3
In deze buurt durven de mensen elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag49,5
Ik heb veel contact met andere buurtbewoners37,4
De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks24,6
Sociale cohesie in de buurt6,4

2c. Leefbaarheid in buurt, 2021
% Rapportcijfer (1-10)
Vindt eigen buurt in afgelopen jaar vooruit gegaan10,5
Vindt eigen buurt in afgelopen jaar achteruit gegaan15,6
Vindt eigen buurt in afgelopen jaar gelijk gebleven70,7
Rapportcijfer leefbaarheid woonbuurt7,6

2d. Functioneren gemeente inzake leefbaarheid en zichtbaarheid gemeentelijke handhavers, 2021
% (zeer) tevreden% vaak/soms
Tevredenheid over gemeente inzake aanpak leefbaarheid en veiligheid in buurt 44,1
Zichtbaarheid gemeentelijke handhavers in eigen buurt29,9
Zichtbaarheid gemeentelijke handhavers elders in eigen gemeente 57,4
Tevredenheid functioneren gemeentelijke handhavers1)25,1
1) De vraag over de tevredenheid over het functioneren van de gemeentelijke handhavers is alleen gesteld aan degenen die aangeven dat ze gemeentelijke handhavers in hun buurt of elders in de gemeente zien.

2e. Overlast in buurt, 2021
% ervaart veel overlast
Overlast totaal45,6
Fysieke overlast21,7
Hondenpoep16,3
Rommel op straat8,2
Vernield straatmeubilair2,4
Bekladde muren of gebouwen1,3
Sociale overlast12,3
Rondhangende jongeren5,7
Overlast door buurtbewoners5,2
Dronken mensen op straat2,5
Drugshandel3,4
Drugsgebruik3,0
Verwarde personen2,1
Mensen op straat lastiggevallen1,4
Verkeersoverlast31,3
Te hard rijden20,2
Parkeerproblemen17,7
Agressief verkeersgedrag9,3
Milieuoverlast12,6
Geluidsoverlast10,1
Stankoverlast4,1
Overlast van horecagelegenheden1,3

Tabellen Hoofdstuk 3

3a. Onveiligheidsgevoelens, 2021
% weleens% vaak
Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt13,92,0
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen33,02,0

3b. Oordeel criminaliteit in buurt, 2021
%Rapportcijfer (1-10)
Oordeel plaatsvinden criminaliteit in de buurt
Veel8,5
Weinig64,2
Geen20,7
Toegenomen10,6
Afgenomen5,0
Gelijk gebleven59,0
Rapportcijfer veiligheid in buurt7,5

3c. Inschatting kans op slachtofferschap, 2021
% (heel) groot
Kans op slachtofferschap van…
Zakkenrollerij (diefstal op straat zonder geweld)2,2
Beroving (diefstal op straat met geweld)2,0
Woninginbraak6,4
Mishandeling2,3
Oplichting via internet17,1

3d. Respectloos gedrag, 2021
% vaak/soms
Respectloos gedrag…
Door onbekenden op straat14,6
Door onbekenden in het openbaar vervoer8,9
Personeel van winkels of bedrijven9,3
Personeel van overheidsinstanties7,5
Bekenden zoals partner, familie of vrienden6,3

3e. Discriminatie, 2021
%% slachtoffers
Gediscrimineerd gevoeld in de afgelopen 12 maanden11,2
Melding discriminatie totaal9,1
Melding bij werkgever/ opleiding3,4
Melding bij politie2,4
Melding bij een meldpunt voor discriminatie1,1
Melding bij College voor de Rechten van de Mens0,3
Melding bij een andere instantie3,4

Tabellen Hoofdstuk 4

4a. Slachtoffers traditionele criminaliteit, 2021
%
Totaal delicten17,1
Geweldsdelicten totaal5,2
Mishandeling 1,0
Bedreiging met fysiek geweld4,0
Seksuele delicten1,1
Vermogensdelicten totaal9,0
(Poging tot) inbraak1,8
Fietsdiefstal3,8
Autodiefstal0,1
Diefstal uit auto0,6
Diefstal vanaf auto0,9
Diefstal andere voertuigen0,2
(Poging tot) zakkenrollerij, beroving0,9
Overige diefstal2,1
Vernielingen6,0

4b. Ondervonden delicten traditionele criminaliteit, 2021
Aantal per 100 inwoners
Totaal delicten33,3
Geweldsdelicten totaal10,3
Mishandeling 1,5
Bedreiging met fysiek geweld6,8
Seksuele delicten2,0
Vermogensdelicten totaal13,4
(Poging tot) inbraak2,4
Fietsdiefstal5,0
Autodiefstal0,1
Diefstal uit auto0,7
Diefstal vanaf auto1,1
Diefstal andere voertuigen0,2
(Poging tot) zakkenrollerij, beroving1,0
Overige diefstal2,8
Vernielingen9,6

4c. Gevolgen traditionele criminaliteit voor slachtoffers, 2021
% slachtoffers
Totaal delicten
Totaal gevolgen26,0
Emotionele of psychische problemen20,5
Financiële problemen8,8
Lichamelijke verwondingen of letsel2,5
Geweldsdelicten
Totaal gevolgen34,1
Emotionele of psychische problemen31,6
Financiële problemen3,2
Lichamelijke verwondingen of letsel6,4
Vermogensdelicten
Totaal gevolgen25,5
Emotionele of psychische problemen18,1
Financiële problemen11,4
Lichamelijke verwondingen of letsel0,9
Vernielingen
Totaal gevolgen20,0
Emotionele of psychische problemen14,6
Financiële problemen7,8
Lichamelijke verwondingen of letsel0,6

4d. Melding en aangifte traditionele criminaliteit - slachtoffers, 2021
% slachtoffers
Totaal delicten
Melding37,5
Aangifte32,0
Geweldsdelicten
Melding30,6
Aangifte20,9
Vermogensdelicten
Melding45,6
Aangifte42,0
Vernielingen
Melding22,7
Aangifte19,0

4e. Melding en aangifte traditionele criminaliteit - ondervonden delicten, 2021
In % van ondervonden delicten
Totaal delicten
Melding35,1
Aangifte29,3
Geweldsdelicten
Melding32,8
Aangifte22,7
Vermogensdelicten
Melding44,6
Aangifte40,8
Melding24,4
Aangifte20,3

4f. Redenen geen aangifte traditionele criminaliteit, 2021
In % niet aangegeven delicten
Het helpt toch niets40,7
Niet aan gedacht / niet zo belangrijk26,0
Dit is geen zaak voor de politie17,4
Geen zin of tijd / teveel moeite13,3
Uit angst voor vervelende reactie of wraak6,7
Het is al opgelost6,3
Op advies van de politie2,7
Door schuld- of schaamtegevoel1,9
Financiële schade is al vergoed1,3
Digitaal aangifte/melding doen lukt niet1,0
Nog niet aan toe gekomen, ga ik nog doen0,8
Andere reden14,3
Geen antwoord4,2

Tabellen Hoofdstuk 5

5a. Slachtoffers online criminaliteit, 2021
%
Online criminaliteit totaal16,9
Online oplichting en fraude9,7
Aankoopfraude6,9
Verkoopfraude1,4
Fraude betalingsverkeer1,3
Identiteitsfraude0,8
Phishing0,8
Hacken6,9
Hacken account5,7
Hacken apparaat2,9
Online bedreiging en intimidatie2,3
Bedreiging0,9
Pesten0,8
Stalken0,8
Shamesexting0,4
Overige online delicten0,6

5b. Gevolgen online criminaliteit voor slachtoffers, 2021
(% slachtoffers)
TotaalEmotionele of
psychische problemen
Financiële problemen
Online criminaliteit totaal18,214,86,5
Pesten53,653,05,6
Stalken43,042,35,7
Shamesexting37,036,14,1
Phishing34,825,317,8
Bedreiging33,332,34,8
Verkoopfraude23,815,412,6
Identiteitsfraude23,020,36,2
Fraude betalingsverkeer17,111,98,6
Aankoopfraude13,89,17,6
Hacken13,510,84,4
Overige online delicten28,724,98,6

5c. Melding en aangifte online criminaliteit - slachtoffers, 2021
(% slachtoffers)
MeldingAangifte
Online criminaliteit totaal46,518,7
Fraude betalingsverkeer76,624,9
Phishing70,855,1
Stalken68,422,6
Pesten66,414
Identiteitsfraude56,432,1
Shamesexting54,217
Verkoopfraude46,624,8
Aankoopfraude40,620
Hacken37,511,5
Bedreiging25,618,5
Overige online delicten45,623,1

Tabellen Hoofdstuk 6

6a. Contact met politie, 2021
%% mensen die contact hebben gehad met politie
Contact gehad met politie in de afgelopen 12 maanden24,8
In eigen buurt59,8
Elders in eigen gemeente 18,7
Binnen eigen gemeente78,4
Buiten eigen gemeente17,1
(Zeer) tevreden over laatste politiecontact…
In eigen buurt67,1
Elders in eigen gemeente 65,9
Binnen eigen gemeente66,8
Buiten eigen gemeente67,1

6b. Functioneren politie, 2021
% (zeer) tevreden
Tevredenenheid functioneren politie in buurt 36,8
Tevredenheid zichtbaarheid politie in buurt32,2
Tevredenheid functioneren politie in het algemeen49,3

Tabellen Hoofdstuk 7

7a. Preventief gedrag, 2021
% altijd/vaakSomscore (0-4)
Waardevolle spullen meenemen uit auto76,2
's Avonds licht laten branden bij afwezigheid48,5
Fiets in bewaakte fietsenstalling 46,8
Waardevolle spullen thuislaten42,0
2,1

7b. Preventieve voorzieningen in/rond woning, 2021
% aanwezigSomscore (0-6)
Extra veiligheidssloten63,2
Buitenverlichting met sensor47,7
Rolluiken voor ramen en/of deuren21,3
Camerabewaking16,6
Alarminstallatie13,2
Raamsticker of certificaat van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)9,1
1,7

7c. Buurtpreventie, 2021
% aanwezig in buurt% deelname door
persoon uit huishouden
Whatsapp-buurtpreventie33,9
Buurt- of burgerwacht7,8
Burgernet33,1
Whatsapp-buurtpreventie21,7

7d. Digitale gegevensbescherming, 2021
%
Sterke wachtwoorden kiezen71,5
Virusscanner gebruiken54,6
Update uitvoeren of back-up maken52,2
Firewall gebruiken39,8
Wachtwoorden regelmatig veranderen28,3
Wachtwoordmanager gebruiken12,9
Geen van deze3,6