Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman, Elke Moons, Carin Reep, Maartje Tummers-van der Aa
Veiligheidsmonitor 2021

3. Veiligheidsbeleving

In dit hoofdstuk staat centraal hoe de burger de veiligheid beleeft. Het gaat om gevoelens van onveiligheid in het algemeen en in de eigen woonbuurt. Daarna komt aan de orde hoe de mensen de criminaliteit in hun buurt beoordelen en hoe ze de kans inschatten om zelf slachtoffer van criminaliteit te worden. Verder staan ook de thema’s respectloos gedrag en discriminatie centraal. Meer achtergrondcijfers over verschillen in veiligheidsbeleving naar regio, en naar persoonskenmerken zijn te vinden in de StatLinetabellen Sociale Veiligheid (Veiligheidsmonitor) en in een maatwerktabel .

3.1 Onveiligheidsgevoelens in buurt en in algemeen

Bijna een op de zeven (14 procent) voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Twee procent voelt zich er vaak onveilig. 
Een op de drie mensen (33 procent) voelt zich in algemene zin wel eens onveilig. Dit aandeel is meer dan het dubbele van de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. Twee procent voelt zich in algemene zin vaak onveilig. 

3.1.1 Onveiligheidsgevoelens in buurt en in algemeen, 2021
 2021 (%)
Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt
voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt13,9
voelt zich vaak onveilig in eigen buurt 2,0
Onveiligheidsgevoelens in het algemeen
voelt zich wel eens onveilig 33,0
voelt zich vaak onveilig2,0

Trends in onveiligheidsgevoelens

In de periode 2005–2021 heeft de algemene veiligheidsbeleving zich gunstig ontwikkeld. De daling van de onveiligheidsgevoelens was het sterkst in de periode 2005–2008. Tussen 2019 en 2021 is het beeld stabiel. Sinds 2005 zijn de algemene onveiligheidsgevoelens met 34 procent afgenomen. De buurtgerelateerde onveiligheidsgevoelens, die gemeten zijn tussen 2008 en 2021, zijn tussen 2008 en 2009 toegenomen. Daarna zijn fluctuaties zichtbaar, met een daling tussen 2015 en 2016. In vergelijking met 2019 zijn de buurtgerelateerde onveiligheidsgevoelens in 2021 vrijwel vergelijkbaar. Sinds 2008 zijn de onveiligheidsgevoelens in de buurt met 13 procent afgenomen.

3.1.2 Veiligheidsbeleving - trends1)
 Voelt zich weleens onveilig in buurt (2005/2008 = 100)Voelt zich weleens onveilig (2005/2008 = 100)
2005100,0
200687,8
200780,8
2008100,078,2
2009110,379,2
2010107,280,8
2011111,677,5
2012107,575,8
2013112,076,0
2014108,674,3
2015107,673,6
201697,871,8
201797,970,5
2018
201985,865,9
2020
202187,466,0
1) In 2018 en 2020 heeft geen meting plaatsgevonden.
 

Onveiligheidsgevoelens naar geslacht en leeftijd

De veiligheidsbeleving verschilt naar geslacht en leeftijd. Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen, zowel in de eigen buurt (17 procent tegen 11 procent) als in het algemeen (42 procent tegen 24 procent). 
De jongere leeftijdsgroepen 15– tot 25-jarigen en 25– tot 45-jarigen voelen zich vaker onveilig dan 45–tot 65-jarigen en vooral 65-plussers. 

Het meest onveilig voelen zich jonge vrouwen van 15 tot 25 jaar (zie maatwerktabel). Van hen voelt 25 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt, 59 procent voelt zich wel eens onveilig in het algemeen. Dit percentage is ruim twee keer zo hoog als dat van de jonge mannen in dezelfde leeftijdsgroep (respectievelijk 11 procent en 27 procent). In elke leeftijdsgroep voelen vrouwen zich vaker onveilig dan mannen, maar dit verschil wordt kleiner naarmate de leeftijd oploopt.

3.1.3 Onveiligheidsgevoelens in buurt en in algemeen, 2021
   Voelt zich weleens onveilig in buurt (%)Voelt zich weleens onveilig in algemeen (%)
GeslachtMannen11,024,0
GeslachtVrouwen16,841,9
Leeftijd15 tot 25 jaar17,942,9
Leeftijd25 tot 45 jaar16,136,9
Leeftijd45 tot 65 jaar12,931,5
Leeftijd65 jaar of ouder10,124,1

Onveiligheidsgevoelens naar politieregio

Op het schaalniveau van de tien regionale eenheden varieert het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt van 22 procent in Amsterdam tot 10 procent in Noord-Nederland. Op het niveau van de 167 basisteams lopen de onveiligheidsgevoelens uiteen van 5 procent in Westerkwartier tot 41 procent in De Heemstraat en Zuidoost-Bijlmermeer. 

In de tabellenbijlage II is weergegeven in welke regionale eenheden, politiedistricten en basisteams de onveiligheidsgevoelens in de buurt – rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen rond de uitkomsten – hoger of lager zijn dan het landelijke gemiddelde. Zo voelen mensen zich onveiliger dan gemiddeld in de regionale eenheden Amsterdam, Den Haag, Limburg en Rotterdam, en veiliger dan gemiddeld in Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant en Oost-Nederland.

3.1.4a Onveiligheidsgevoelens in buurt - naar regionale eenheid, 2021
COROPVoelt zich weleens onveilig in buurt (%)
Noord-Nederland10,4
Oost-Nederland10,9
Midden-Nederland13,7
Noord-Holland12,7
Amsterdam21,7
DenHaag15,2
Rotterdam18,1
Zeeland-West-Brabant14,1
Oost-Brabant12,3
Limburg15,3

3.1.4b Onveiligheidsgevoelens in buurt - naar basisteam, 2021
COROPVoelt zich weleens onveilig in buurt (%)
Noordwest-Fryslân5,2
Noordoost-Fryslân7,4
Oost-Fryslân7,1
Zuidoost-Fryslân7,4
Sneek6,8
Leeuwarden15,2
Westerkwartier4,5
Ommelanden-Noord9,6
Ommelanden-Oost16,4
Ommelanden-Midden14,6
Groningen-Zuid11,8
Groningen-Centrum13,8
Groningen-Noord20,0
Noord-Drenthe7,4
Zuidoost-Drenthe11,7
Zuidwest-Drenthe8,3
IJsselland-Noord6,3
Zwolle13,3
Vechtdal5,9
IJsselland-Zuid10,2
Twente-West5,1
Twente-Noord13,0
Twente-Midden8,1
Noordoost-Twente5,7
Enschede21,5
Achterhoek-Oost6,2
Achterhoek-West9,3
IJsselstreek6,4
Apeldoorn13,0
Veluwe-Noord8,3
Veluwe-West11,0
Veluwe Vallei-Noord8,6
Ede11,4
Veluwe Vallei-Zuid11,4
Arnhem-Noord23,0
Arnhem-Zuid17,9
Rivierenland-West6,9
IJsselwaarden10,6
Rivierenland-Oost8,9
Nijmegen-Noord15,0
Nijmegen-Zuid19,6
Tweestromenland8,1
De Waarden13,1
Gooi en Vechtstreek-Noord10,9
Gooi en Vechtstreek-Zuid13,1
Dronten / Noordoostpolder / Urk7,1
Lelystad / Zeewolde13,6
Almere Buiten Hout17,4
Almere-Stad Haven19,2
Almere-West-Poort16,4
Amersfoort13,4
De Bilt / Eemdal / Soest10,7
Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg12,3
Heuvelrug11,7
Utrecht-West14,8
Utrecht-Noord29,3
Utrecht-Centrum14,8
Utrecht-Zuid28,1
Stichtse Vecht / De Ronde Venen9,1
De Copen9,4
Lekpoort10,9
Den Helder11,0
Alkmaar11,5
Hoorn10,8
Heerhugowaard10,0
Zaanstad16,8
Purmerend9,8
IJmond17,2
Haarlem15,4
Kennemer Kust10,5
Haarlemmermeer12,2
Centrum-Burgwallen28,2
Centrum-Amstel17,3
Centrum-Jordaan17,4
Boven IJ24,8
Oost-Zeeburg22,8
Oost-Watergraafsmeer21,2
Diemen-Ouder-Amstel10,3
Zuidoost-Bijlmermeer41,4
Zuidoost-Gaasperdam25,2
Zuid de Pijp19,3
Zuid Buitenveldert14,4
Amstelveen11,2
Aalsmeer - Uithoorn12,1
West-Haarlemmerweg23,8
West-Overtoomsesluis22,1
Nieuw West-Noord31,1
Nieuw West-Zuid29,6
Jan Hendrikstraat22,6
De Heemstraat41,0
Hoefkade40,0
Overbosch11,2
Loosduinen17,9
Scheveningen17,0
Segbroek17,5
Laak39,3
Beresteinlaan24,5
Zuiderpark30,5
Leidschenveen - Ypenburg16,8
Zoetermeer15,5
Leidschendam - Voorburg12,5
Wassenaar8,7
Pijnacker - Nootdorp6,3
Rijswijk13,5
Westland9,5
Delft14,2
Bollenstreek-Noord9,8
Katwijk10,9
Noordwijk8,0
Leiden-Noord10,1
Leiden-Zuid11,8
Leiden-Midden16,4
Alphen aan den Rijn11,5
Kaag en Braassem10,4
Gouda17,0
Waddinxveen / Zuidplas7,8
Krimpenerwaard9,5
Waterweg22,6
Schiedam25,4
Midden-Schieland10,5
Delfshaven31,0
Centrum30,1
Maas-Rotte25,4
IJsselland17,0
Charlois39,2
Feijenoord33,5
IJsselmonde31,3
Haringvliet10,6
Nissewaard14,9
Oude Maas14,2
Hoeksche Waard4,9
Drechtsteden Buiten10,8
Drechtsteden Binnen16,1
Lek en Merwede6,4
Walcheren14,2
Zeeuws-Vlaanderen9,5
Oosterscheldebekken9,3
Bergen op Zoom16,1
Roosendaal18,2
Weerijs14,2
Markdal14,5
Dongemond7,8
Tilburg-Centrum27,5
Leijdal16,3
Groene Beemden12,2
Langstraat12,3
's-Hertogenbosch15,0
Meierij7,7
Maasland12,7
Maas en Leijgraaf11,1
Eindhoven-Zuid17,3
Eindhoven-Noord21,6
De Kempen8,9
Dommelstroom9,0
Peelland13,1
Venray / Gennep11,9
Horst / Peel en Maas10,4
Venlo / Beesel17,5
Weert8,1
Roermond17,8
Echt11,7
Brunssum / Landgraaf13,0
Kerkrade25,4
Heerlen25,5
Heuvelland9,2
Maastricht18,7
Westelijke Mijnstreek17,7

Onveiligheidsgevoelens in 70-duizend-plus-gemeenten

Van de inwoners van de 70-duizend-plus-gemeenten voelt 19 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt, tegen 14 procent landelijk gemiddeld. Deze onveiligheidsgevoelens zijn met 25 procent het hoogst in de G4, gevolgd door de G40 met 17 procent en de overige 70-duizend-plus-gemeenten met 11 procent. 
Op het niveau van de 52 afzonderlijke 70-duizend-plus-gemeenten varieert het aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt van 5 procent in Hoeksche Waard tot 27 procent in Rotterdam.

3.1.5 Onveiligheidsgevoelens in buurt - naar 70-duizend-plus-gemeente, 2021
GemeenteWeleens onveilig in buurt (%)
Groningen15,6
Almere17,7
Leeuwarden15,2
Emmen14,5
Almelo15,8
Deventer12,8
Enschede21,5
Hengelo10,3
Zwolle13,3
Apeldoorn13,0
Arnhem20,7
Ede11,4
Nijmegen17,6
Amersfoort13,4
Utrecht21,6
Alkmaar14,9
Amstelveen11,2
Amsterdam24,1
Haarlem15,4
Haarlemmermeer12,2
Hilversum14,3
Hoorn16,7
Purmerend11,1
Zaanstad18,8
AlphenaandenRijn11,5
Delft14,2
Dordrecht16,1
Gouda21,0
SGravenhage24,2
Leiden15,5
Rotterdam26,8
Schiedam25,4
Vlaardingen25,1
Zoetermeer15,5
Breda14,3
Eindhoven19,6
Helmond19,7
SHertogenbosch15,0
Oss13,7
Tilburg22,6
Heerlen25,5
Maastricht18,7
Venlo18,9
Lelystad15,7
Roosendaal23,6
Westland10,7
Sittard-Geleen19,8
SudwestFryslan7,1
Leidschendam-Voorburg12,5
Nissewaard14,9
Meierijstad7,8
HoekscheWaard4,9
 

In tabellenbijlage III is weergegeven in welke 70-duizend-plus-gemeenten de onveiligheidsgevoelens in de buurt hoger of lager zijn dan het gemiddelde van deze 70-duizend-plus-gemeenten. Onveiliger dan gemiddeld voelen mensen zich in Amsterdam, ’s-Gravenhage, Heerlen, Roosendaal, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht en Vlaardingen. Veiliger dan gemiddeld voelen mensen zich in Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Apeldoorn, Breda, Delft, Deventer, Ede, Emmen, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Hengelo, Hilversum, Hoeksche Waard, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Meierijstad, Purmerend, Súdwest-Fryslân, Westland en Zwolle.

3.2 Onveiligheidsgevoelens ’s avonds en vermijdingsgedrag

Bijna 8 procent doet ’s avonds vaak niet open omdat zij dat niet veilig vinden, 17 procent doet dat soms niet. Drie procent van de mensen voelt zich ’s avonds vaak onveilig op straat in de eigen buurt en rijdt of loopt vaak om vanwege onveilige plekken in de buurt. Twee procent is vaak bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in de buurt, en voelt zich ’s avonds alleen thuis vaak onveilig. Grofweg 10 procent zegt dit soort onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag soms te hebben.   
Het overgrote deel van de mensen (80 à 90 procent) zegt zich ’s avond thuis of in de eigen buurt zelden of nooit onveilig te voelen en geen plekken in de buurt te vermijden.  

3.2.1 Onveiligheidsgevoelens 's avonds en vermijdingsgedrag in buurt, 2021
PlaatsVaak (%)Soms (%)Zelden (%)Nooit (%)Geen antwoord (%)
Doet 's avonds niet open7,616,924,648,52,3
Voelt zich 's avonds onveilig op straat3,412,720,961,21,8
Loopt of rijdt om vanwege onveilige plekken2,79,614,172,01,5
Is bang om zelf slachtoffer te worden van criminaliteit in buurt2,112,024,459,52,0
Voelt zich 's avonds onveilig alleen thuis1,67,917,072,60,9

3.3 Oordeel plaatsvinden en ontwikkeling criminaliteit 

Negen procent van de mensen heeft het idee dat er veel criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Het grootste deel (64 procent) denkt dat er weinig criminaliteit plaatsvindt, en 21 procent denkt dat er géén criminaliteit voorkomt.

3.3.1 Oordeel plaatsvinden criminaliteit in buurt, 2021
Plaatsvinden criminaliteit2021
Veel8,5
Weinig64,2
Geen20,7
Geen antwoord6,6

Wat betreft de ontwikkeling van de criminaliteit in de buurt is denkt 11 procent dat de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden is toegenomen en 5 procent denkt dat deze is afgenomen. De meesten (59 procent) denken dat de criminaliteit gelijk gebleven is.

3.3.2 Oordeel ontwikkeling criminaliteit in buurt, 2021
Ontwikkeling criminaliteit2021
Toegenomen10,6
Afgenomen5,0
Gelijk gebleven59,0
Geen antwoord25,4

Nederlanders waarderen de veiligheid in hun buurt met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Stedelingen zijn minder tevreden over de veiligheid in hun buurt dan mensen die niet in een stad wonen. Het rapportcijfer daalt van 7,9 in niet stedelijke buurten naar 7,0 in zeer sterk stedelijke buurten.  

3.4 Inschatting kans op slachtofferschap

Op de vraag ‘Hoe groot denkt u dat de kans is dat u zelf in de komende 12 maanden slachtoffer wordt van (vijf vormen van) criminaliteit)?’ zegt 17 procent dat zij de kans heel groot of groot achten om slachtoffer te worden van oplichting via internet. Zes procent schat de kans op inbraak in de eigen woning (heel) groot in, en 2 procent denkt dat het risico op achtereenvolgens zakkenrollerij, beroving, en mishandeling (heel) groot is.
De inschatting van de kans om slachtoffer te worden van delicten op het gebied van traditionele criminaliteit (zakkenrollerij, beroving, woninginbraak, mishandeling) neemt af met de stedelijkheid van de gemeente. Stedelingen achten die kans groter dan mensen die niet in een stad wonen. Bij oplichting via internet bestaat er geen duidelijk verband met stedelijkheid. 

3.4.1 Inschatting kans op slachtofferschap in komende 12 maanden1), 2021
 Totaal (% (heel) groot)Zeer sterk stedelijk (% (heel) groot)Sterk stedelijk (% (heel) groot)Matig stedelijk (% (heel) groot)Weinig stedelijk (% (heel) groot)Niet stedelijk (% (heel) groot)
Zakkenrollerij (diefstal op straat zonder geweld)2,23,82,21,41,10,9
Beroving (diefstal op straat met geweld)23,62,21,10,80,6
Woninginbraak6,48,16,85,654,3
Mishandeling2,33,72,51,61,31,1
Oplichting via internet17,117,517,316,517,216,3
1) Het betreft de stedelijkheidsgraad van de gemeente waar men woont.

3.5 Respectloos gedrag 

Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Ruim een op de zeven (15 procent) zegt vaak of soms respectloos behandeld te worden door onbekenden op straat. Bijna een op de tien (9 procent) zegt vaak of soms respectloos behandeld te worden door personeel van winkels of bedrijven, of door onbekenden in het openbaar vervoer. Het minst wordt respectloze behandeling ervaren door bekenden zoals partner, familie of vrienden. Zes procent zegt dat dit vaak of soms gebeurt.

3.5.1 Respectloos gedrag, 2021
 Vaak (%)Soms (%)Zelden (%)Nooit (%)Niet van toepassing (%)Geen antwoord (%)
Onbekenden op straat1,61332,34832,2
Onbekenden in het openbaar vervoer0,97,923,244,4203,5
Personeel van winkels of bedrijven0,78,629,9562,72,1
Personeel van overheidsinstanties0,96,62261,75,83,1
Bekenden zoals partner, familie of vrienden0,95,416,970,83,32,7

Met respectloos gedrag door onbekenden op straat – de meest voorkomende van de onderzochte vormen van respectloos gedrag – worden vrouwen vaker geconfronteerd dan mannen, jongeren vaker dan ouderen, homoseksuelen en biseksuelen (vooral biseksuele vrouwen) vaker dan heteroseksuelen, en stedelingen vaker dan mensen die niet in een stad wonen. 

3.5.2 Respectloos gedrag door onbekenden op straat, 2021
   Vaak (% )Soms (% )
Totaal1,613
GeslachtMannen1,411,4
GeslachtVrouwen1,814,6
Leeftijd15- tot 25 jaar315,8
Leeftijd25 tot 45 jaar214,5
Leeftijd45 tot 65 jaar1,313,3
Leeftijd65 jaar of ouder0,69
Seksuele geaardheidHomo's2,716,9
Seksuele geaardheidLesbiennes2,319,3
Seksuele geaardheidBiseksuele mannen2,517,6
Seksuele geaardheidBiseksuele vrouwen3,922,7
Seksuele geaardheidHetero mannen1,210,9
Seksuele geaardheidHetero vrouwen1,714,8
Stedelijkheid gemeenteZeer sterk stedelijk2,717,9
Stedelijkheid gemeenteSterk stedelijk1,613,9
Stedelijkheid gemeenteMatig stedelijk1,111
Stedelijkheid gemeenteWeinig stedelijk0,88,9
Stedelijkheid gemeenteNiet stedelijk0,78,3

3.6 Discriminatie

In de Veiligheidsmonitor is respondenten gevraagd of ze zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. Ruim een op de tien (11 procent) zegt dat dit het geval is. Het ervaren van discriminatie neemt af met de leeftijd, zij het dat de 15- tot 25-jarigen zich minder gediscrimineerd hebben gevoeld dan 25- tot 45-jarigen. Biseksuelen en vooral homoseksuelen voelen zich vaker gediscrimineerd dan heteroseksuelen. Van de homo’s zegt 24 procent en van de lesbiennes 22 procent zich in het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben gevoeld. In sterk stedelijke gemeenten en vooral in zeer sterk stedelijke gemeenten, de grote steden, voelen meer mensen zich gediscrimineerd dan in minder stedelijke gemeenten. 

3.6.1 Gediscrimineerd gevoeld in afgelopen 12 maanden, 2021
   % (% )
Totaal11,2
GeslachtMannen10,6
GeslachtVrouwen11,8
Leeftijd15- tot 25 jaar14,2
Leeftijd25 tot 45 jaar15,8
Leeftijd45 tot 65 jaar10,4
Leeftijd65 jaar of ouder4,7
Seksuele geaardheidHomo's23,5
Seksuele geaardheidLesbiennes22,0
Seksuele geaardheidBiseksuele mannen18,2
Seksuele geaardheidBiseksuele vrouwen20,5
Seksuele geaardheidHetero mannen9,7
Seksuele geaardheidHetero vrouwen11,1
Stedelijkheid woongemeenteZeer sterk stedelijk16,0
Stedelijkheid woongemeenteSterk stedelijk11,6
Stedelijkheid woongemeenteMatig stedelijk8,7
Stedelijkheid woongemeenteWeinig stedelijk7,9
Stedelijkheid woongemeenteNiet stedelijk7,6

Meer dan een op de drie mensen (36 procent) die zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden zeggen dat dit was op grond van hun ras of huidskleur. Ook discriminatie op grond van nationaliteit en geslacht komen met 27 procent en 20 procent relatief vaak voor. Daarna volgen discriminatie op grond van leeftijd (17 procent) en discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging (17 procent). Bijna een kwart voelde zich gediscrimineerd om andere, niet nader genoemde gronden. 

3.6.2 Grond voor discriminatie in afgelopen 12 maanden, 20211)
 2021 (% slachtoffers)
Ras, huidskleur36,3
Nationaliteit26,6
Geslacht20,1
Leeftijd17,1
Godsdienst of levensovertuiging16,5
Politieke overtuiging9,5
Handicap of chronische ziekte8,2
Seksuele oriëntatie8,0
Arbeidsduur (fulltime of parttime)4,3
Burgerlijke staat4,2
Soort contract (vast of tijdelijk)4,0
Transgender zijn0,7
Anders23,0
1) Meerdere antwoorden mogelijk.
 

De meest voorkomende manier waarop slachtoffers zich gediscrimineerd voelen is ongelijke behandeling, benadeling of het voortrekken van bepaalde groepen. Bijna zes op de tien slachtoffers van discriminatie in het afgelopen jaar zeggen dat ze zich (onder andere) hierdoor gediscrimineerd voelden. Bijna vier op de tien zeggen dat dit (mede) door discriminerende opmerkingen kwam en ruim drie op de tien geven aan dat ze zich (ook) gediscrimineerd voelden door een negatief beeld of stigmatisering, bijvoorbeeld in de media.

3.6.3 Manier waarop gediscrimineerd in afgelopen 12 maanden, 20211)
 2021 (% slachtoffers)
Ongelijke behandeling/benadeling59,2
Discriminerende opmerkingen39,4
Negatief beeld/stigmatisering33,6
Negeren/uitsluiten25,9
Het was meer een gevoel dat wat gebeurde17,2
Roddels13,6
Bedreiging5,9
Geweld/agressief gedrag5,3
Vernieling/beschadiging van eigendommen2,3
Anders8,8
1) Meerdere antwoorden mogelijk.

Negen procent van de mensen die zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd voelden hebben dit gemeld bij een of meer instanties. Drie procent meldde het bij de eigen werkgever of de opleiding, 2 procent bij de politie, 1 procent bij een meldpunt voor discriminatie, en minder dan een half procent bij het College voor de Rechten van de Mens.

3.6.4 Melding discriminatie, 20211)
 2021 (% slachtoffers)
Gemeld totaal9,1
bij volgende instanties:
Mijn werkgever / opleiding3,4
Politie2,4
Een meldpunt voor discriminatie1,1
College voor de Rechten van de Mens0,3
Andere instantie3,4
1) Bij het noemen van instanties waren meerdere antwoorden mogelijk.