Auteur: Math Akkermans, Rianne Kloosterman, Elke Moons, Carin Reep, Maartje Tummers-van der Aa
Veiligheidsmonitor 2021

7. Preventie

In dit hoofdstuk komen verschillende aspecten van preventie aan bod. Eerst komt preventief gedrag aan de orde: wat doen mensen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit?  Daarna gaat het om voorzorgsmaatregelen om de eigen woning te beveiligen. Vervolgens komt buurtpreventie aan de orde. Afgesloten wordt met digitale preventie: welke maatregelen nemen burgers om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van online criminaliteit? Meer cijfers over preventie, uitgesplitst naar regio en persoonskenmerken, zijn beschikbaar in de StatLinetabellen Sociale Veiligheid (Veiligheidsmonitor) en in een maatwerktabel .

7.1 Preventief gedrag

In de Veiligheidsmonitor is aan respondenten gevraagd of ze maatregelen nemen om zichzelf en de eigen bezittingen te beschermen. Vier specifieke preventiemaatregelen zijn hen voorgelegd, te weten: 1. het meenemen van waardevolle spullen uit de auto, 2. het thuislaten van waardevolle spullen, 3. ’s avonds het licht laten branden bij afwezigheid, en 4. het gebruikmaken van een fietsenstalling als die mogelijkheid er is.

Het meenemen van waardevolle spullen uit de auto gebeurt het meest. Ruim driekwart geeft aan dit vaak of altijd te doen. Bijna de helft zegt (vaak of altijd) ’s avonds het licht te laten branden wanneer er niemand thuis is en een vergelijkbaar percentage zet de fiets in een bewaakte stalling als die mogelijkheid er is. Ruim 4 op de 10 laten waardevolle spullen thuis om diefstal op straat te voorkomen.

7.1.1 Preventief gedrag, 2021
 2021 (% vaak of altijd)
Waardevolle spullen meenemen uit auto76,2
's Avonds licht laten branden bij afwezigheid48,5
Fiets in bewaakte fietsenstalling 46,8
Waardevolle spullen thuislaten42,0

Preventief gedrag naar stedelijkheid

Het preventieve gedrag verschilt naar stedelijkheid van de buurt waar men woont. In stedelijke buurten nemen inwoners minder voorzorgsmaatregelen om hun bezittingen te beveiligen dan in minder stedelijke buurten. Het verschil is het grootst bij het ’s avonds aanlaten van het licht bij afwezigheid. In zeer sterk stedelijke buurten, zoals in de grote steden, geeft 35 procent aan dit vaak of altijd te doen, tegen 55 procent in weinig of niet stedelijke buurten, zoals op het platteland. Inwoners van zeer sterk stedelijke buurten nemen ook minder vaak waardevolle spullen mee uit de auto en laten waardevolle spullen minder vaak thuis als ze op pad gaan. Alleen de fiets in een bewaakte fietsenstalling zetten als dat mogelijk is doen stedelingen vaker dan mensen die niet in een stad wonen. 

7.1.2 Preventief gedrag1), 2021
 Zeer sterk stedelijk (% vaak of altijd)Sterk stedelijk (% vaak of altijd)Matig stedelijk (% vaak of altijd)Weinig stedelijk (% vaak of altijd)Niet stedelijk (% vaak of altijd)
Waardevolle spullen meenemen uit auto67,978,379,580,577,5
's Avonds licht laten branden bij afwezigheid35,449,852,255,255,0
Fiets in bewaakte fietsenstalling 45,250,448,247,041,3
Waardevolle spullen thuislaten36,244,144,143,943,1
1) Het betreft de stedelijkheidsgraad van de buurt waar men woont.

7.2 Preventieve voorzieningen in en rond de woning

Behalve naar preventief gedrag is in de Veiligheidsmonitor ook onderzocht welke voorzieningen mensen treffen om hun woning te beveiligen. 63 procent geeft aan dat extra veiligheidssloten of grendels op ramen en/of deuren aanwezig zijn, 48 procent heeft buitenverlichting met sensor. Minder vaak zijn er (rol)luiken voor ramen en/of deuren (21 procent), camerabewaking (17 procent) en een alarminstallatie (13 procent). Bijna 1 op de 10 heeft  een raamsticker of certificaat van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

7.2.1 Preventieve voorzieningen in/rond woning, 2021
 2021 (% aanwezig)
Extra veiligheidssloten63,2
Buitenverlichting met sensor47,7
Rolluiken voor ramen en/of deuren21,3
Camerabewaking16,6
Alarminstallatie13,2
Raamsticker of certificaat van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)9,1

Preventieve voorzieningen in en rond de woning naar stedelijkheid

Niet alleen vertonen stedelingen minder vaak preventief gedrag dan mensen die niet in een stad wonen, ze treffen ook minder vaak voorzieningen om hun woning te beveiligen. Vooral buitenverlichting met een sensor is minder vaak aanwezig. Ruim een kwart van de bewoners van zeer sterk stedelijke buurten tegen ongeveer 60 procent van de bewoners van weinig of niet stedelijke buurten zegt dat buitenverlichting met een sensor rond hun woning aanwezig is. Ook rolluiken voor ramen en/of deuren, extra veiligheidssloten of grendels, camerabewaking en alarminstallaties zijn minder vaak aanwezig naarmate de verstedelijking toeneemt. Het hebben van raamstickers of certificaten van het PKVW verschilt niet of nauwelijks naar de stedelijkheid van de woonbuurt.  

7.2.2 Preventieve voorzieningen in/rond woning1), 2021
 Zeer sterk stedelijk (% aanwezig)Sterk stedelijk (% aanwezig)Matig stedelijk (% aanwezig)Weinig stedelijk (% aanwezig)Niet stedelijk (% aanwezig)
Extra veiligheidssloten53,865,267,768,563,1
Buitenverlichting met sensor27,246,253,359,363,1
Rolluiken voor ramen en/of deuren12,120,725,327,325,2
Camerabewaking13,516,816,717,519,8
Alarminstallatie912,913,915,716,5
Raamsticker of certificaat van Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)7,51010,3107,5
1) Het betreft de stedelijkheidsgraad van de buurt waar men woont.

Gemiddeld aantal voorzieningen

Het aantal preventieve voorzieningen dat mensen in en rond de woning heeft getroffen varieert van 0 tot en met 6. Een score van 0 betekent dat de respondent thuis geen van de voorzieningen heeft getroffen om de woning te beveiligen, een score van 6 betekent dat alle zes onderzochte voorzieningen thuis aanwezig zijn. Gemiddeld hebben Nederlanders thuis 1,7 voorzieningen getroffen voor de beveiliging van de woning. (zie tabellenbijlage I). 

Preventieve voorzieningen in en rond woning naar politieregio

Op het schaalniveau van de tien regionale eenheden van politie varieert het gemiddeld aantal preventieve voorzieningen van 1,2 in Amsterdam tot 2,1 in Limburg. Het gemiddeld aantal preventieve voorzieningen loopt op het niveau van de 167 basisteams uiteen van 0,7 in West-Haarlemmerweg tot 2,5 in Echt. In grote lijnen is het beeld dat in het oosten en vooral het zuiden van het land vaker preventieve voorzieningen in en rond de woning aanwezig zijn dan in het noorden en vooral in het westen. 

7.2.3a Preventieve voorzieningen in/rond woning - naar regionale eenheid, 2021
COROPSomscore (0=laag, 6=hoog)
Noord-Nederland1,6
Oost-Nederland1,8
Midden-Nederland1,7
Noord-Holland1,6
Amsterdam1,2
DenHaag1,5
Rotterdam1,6
Zeeland-West-Brabant1,9
Oost-Brabant1,9
Limburg2,1

7.2.3b Preventieve voorzieningen in/rond woning - naar basisteam, 2021
COROPSomscore (0=laag, 6=hoog)
Noordwest-Fryslân1,6
Noordoost-Fryslân1,5
Oost-Fryslân1,6
Zuidoost-Fryslân1,6
Sneek1,7
Leeuwarden1,3
Westerkwartier1,6
Ommelanden-Noord1,4
Ommelanden-Oost1,8
Ommelanden-Midden1,7
Groningen-Zuid1,4
Groningen-Centrum0,8
Groningen-Noord1,1
Noord-Drenthe1,7
Zuidoost-Drenthe1,9
Zuidwest-Drenthe1,8
IJsselland-Noord1,7
Zwolle1,6
Vechtdal1,8
IJsselland-Zuid1,7
Twente-West2,1
Twente-Noord2,0
Twente-Midden1,8
Noordoost-Twente2,0
Enschede1,6
Achterhoek-Oost2,0
Achterhoek-West2,1
IJsselstreek1,8
Apeldoorn1,8
Veluwe-Noord1,9
Veluwe-West1,6
Veluwe Vallei-Noord1,8
Ede1,8
Veluwe Vallei-Zuid1,5
Arnhem-Noord1,3
Arnhem-Zuid1,7
Rivierenland-West2,0
IJsselwaarden1,9
Rivierenland-Oost2,1
Nijmegen-Noord1,0
Nijmegen-Zuid1,4
Tweestromenland2,2
De Waarden2,0
Gooi en Vechtstreek-Noord1,9
Gooi en Vechtstreek-Zuid1,7
Dronten / Noordoostpolder / Urk1,9
Lelystad / Zeewolde1,8
Almere Buiten Hout1,9
Almere-Stad Haven1,9
Almere-West-Poort1,9
Amersfoort1,7
De Bilt / Eemdal / Soest1,9
Zeist / Bunnik / Leusden / Woudenberg1,9
Heuvelrug1,8
Utrecht-West1,6
Utrecht-Noord1,2
Utrecht-Centrum0,9
Utrecht-Zuid1,2
Stichtse Vecht / De Ronde Venen1,7
De Copen1,8
Lekpoort1,7
Den Helder1,5
Alkmaar1,7
Hoorn1,7
Heerhugowaard1,8
Zaanstad1,6
Purmerend1,8
IJmond1,6
Haarlem1,1
Kennemer Kust1,7
Haarlemmermeer1,9
Centrum-Burgwallen0,9
Centrum-Amstel0,9
Centrum-Jordaan0,9
Boven IJ1,2
Oost-Zeeburg1,0
Oost-Watergraafsmeer0,8
Diemen-Ouder-Amstel1,5
Zuidoost-Bijlmermeer1,3
Zuidoost-Gaasperdam1,4
Zuid de Pijp0,8
Zuid Buitenveldert1,0
Amstelveen1,7
Aalsmeer - Uithoorn1,9
West-Haarlemmerweg0,7
West-Overtoomsesluis0,8
Nieuw West-Noord1,3
Nieuw West-Zuid1,3
Jan Hendrikstraat1,1
De Heemstraat1,4
Hoefkade1,1
Overbosch1,2
Loosduinen1,5
Scheveningen1,2
Segbroek1,2
Laak1,2
Beresteinlaan1,6
Zuiderpark1,3
Leidschenveen - Ypenburg1,8
Zoetermeer1,9
Leidschendam - Voorburg1,5
Wassenaar2,0
Pijnacker - Nootdorp1,8
Rijswijk1,4
Westland1,9
Delft1,2
Bollenstreek-Noord1,6
Katwijk1,5
Noordwijk1,7
Leiden-Noord1,4
Leiden-Zuid1,4
Leiden-Midden1,0
Alphen aan den Rijn1,6
Kaag en Braassem1,8
Gouda1,7
Waddinxveen / Zuidplas2,0
Krimpenerwaard1,7
Waterweg1,6
Schiedam1,3
Midden-Schieland1,6
Delfshaven0,8
Centrum1,0
Maas-Rotte1,0
IJsselland1,8
Charlois1,4
Feijenoord1,2
IJsselmonde1,7
Haringvliet1,9
Nissewaard1,9
Oude Maas1,9
Hoeksche Waard2,0
Drechtsteden Buiten1,8
Drechtsteden Binnen1,6
Lek en Merwede1,7
Walcheren1,6
Zeeuws-Vlaanderen1,9
Oosterscheldebekken1,9
Bergen op Zoom2,0
Roosendaal2,2
Weerijs2,0
Markdal1,7
Dongemond2,0
Tilburg-Centrum1,4
Leijdal1,8
Groene Beemden2,0
Langstraat2,0
's-Hertogenbosch1,7
Meierij1,9
Maasland2,1
Maas en Leijgraaf2,0
Eindhoven-Zuid1,6
Eindhoven-Noord1,9
De Kempen2,0
Dommelstroom2,0
Peelland2,1
Venray / Gennep2,2
Horst / Peel en Maas2,0
Venlo / Beesel2,1
Weert2,2
Roermond1,9
Echt2,5
Brunssum / Landgraaf2,4
Kerkrade2,2
Heerlen1,9
Heuvelland2,1
Maastricht1,7
Westelijke Mijnstreek2,2

In tabellenbijlage II  is weergegeven in welke regionale eenheden, politiedistricten en basisteams het gemiddeld aantal preventieve voorzieningen – rekening houdend met de betrouwbaarheidsintervallen rond de uitkomsten – hoger of lager is dan het landelijke gemiddelde. Zo is de aanwezigheid van preventieve voorzieningen hoger dan gemiddeld in de regionale eenheden Limburg, Oost-Brabant, Oost-Nederland en Zeeland - West-Brabant. De aanwezigheid is lager dan gemiddeld in Amsterdam, Den Haag, Noord-Holland, Noord-Nederland en Rotterdam.

7.3 Buurtpreventie

Preventie van criminaliteit kan ook op buurtniveau plaatsvinden door voorzieningen als een buurtpreventie-app, Burgernet en/of een buurt- of burgerwacht. In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar de aanwezigheid en het gebruik van deze voorzieningen.
Een op de drie zegt dat Whatsapp-buurtpreventie in de buurt aanwezig is. Ruim een op de vijf geeft aan dat hij of zij zelf of iemand anders van het huishouden aan deze buurtapp deelneemt. Acht procent zegt dat er een buurt- of burgerwacht is in de eigen buurt is.7) Een op de drie zegt deel te nemen aan Burgernet, een landelijk communicatienetwerk dat burgers via telefoon, e-mail of app betrekt bij het politiewerk.    

7.3.1 Aanwezigheid en deelname buurtpreventie, 2021
 2021 (%)
Aanwezig in buurt
Whatsapp-buurtpreventie33,9
Buurt- of burgerwacht7,8
Deelname door persoon uit huishouden
Burgernet33,1
Whatsapp-buurtpreventie21,7
 

Preventieve voorzieningen in de buurt naar stedelijkheid

De aanwezigheid van Whatsapp-buurtpreventie neemt toe naarmate de stedelijkheid afneemt. In niet stedelijke buurten is het percentage dat zegt dat de buurtapp aanwezig is meer dan twee keer zo groot als in zeer sterk stedelijke buurten (46 procent tegen 20 procent). De aanwezigheid van buurt- of burgerwachten verschilt minder naar stedelijkheidsgraad. Ook de deelname aan Whatsapp-buurtpreventie is in minder verstedelijkte buurten groter dan in meer verstedelijkte buurten. Dit geldt ook voor de deelname aan Burgernet.

7.3.2 Aanwezigheid en deelname buurtpreventie1), 2021
 Zeer sterk stedelijk (% )Sterk stedelijk (% )Matig stedelijk (% )Weinig stedelijk (% )Niet stedelijk (% )
Aanwezig in buurt
Whatsapp-buurtpreventie19,532,537,541,646,3
Buurt- of burgerwacht5,88,69,18,96,7
Deelname door persoon uit huishouden
Burgernet22,233,33739,338,4
Whatsapp-buurtpreventie11,219,223,227,734,1
1) Het gaat om de stedelijkheidsgraad van de buurt waar men woont.
 

7.4 Digitale gegevensbescherming

In de Veiligheidsmonitor 2021 is voor het eerst onderzocht welke maatregelen mensen nemen om de eigen digitale gegevens te beschermen. Ruim 70 procent zegt sterke wachtwoorden te kiezen, meer dan de helft (55 procent) gebruikt een virusscanner, of voert updates uit of maakt back-ups (52 procent). Minder vaak gebruikte maatregelen om eigen digitale gegevens te beschermen zijn een firewall (40 procent), het regelmatig veranderen van wachtwoorden (28 procent) en het gebruik van een wachtwoordmanager (13 procent). Vier procent geeft aan geen van de onderzochte digitale beschermingsmaatregelen te gebruiken.  

7.4.1 Digitale gegevensbescherming, 2021
 2021 (%)
Sterke wachtwoorden kiezen71,5
Virusscanner gebruiken54,6
Update uitvoeren of back-up maken52,2
Firewall gebruiken39,8
Wachtwoorden regelmatig veranderen28,3
Wachtwoordmanager gebruiken12,9
Geen van deze3,6

7) De deelname aan een buurt- of burgerwacht is in de Veiligheidsmonitor niet onderzocht.