Auteur: Sebastian Alejandro Perez, Martijn Souren
Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021

9. Ervaren mogelijkheden tot flex- en thuiswerken

In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot de ervaren mogelijkheden tot het bepalen eigen werktijden en thuiswerken besproken. In vergelijking met voorgaande jaren gaven in 2021 naar verhouding meer werknemers aan dat zij de mogelijkheid hadden om zelf in enige mate de dagelijkse of wekelijkse tijdstippen te bepalen waarop gewerkt werd (zie figuur 9.1). Dezelfde ontwikkeling is te zien met betrekking tot thuiswerken; in 2021 gaven naar verhouding meer werknemers aan dat zij de mogelijkheid hadden om een deel van het werk thuis te verrichten (zie figuur 9.2).

9.1 Werknemers naar mogelijkheid de dagelijkse of wekelijkse tijdstippen zelf te bepalen
 Heeft wel mogelijkheid (x 1 000)Heeft geen mogelijkheid (x 1 000)Weet niet (x 1 000)
20153130380518
20173454375418
20193799374916
20213923362012

9.2 Werknemers naar mogelijkheid tot thuiswerken
 Heeft wel mogelijkheid (x 1 000)Heeft geen mogelijkheid (x 1 000)Werkt op woonadres (x 1 000)Weet niet (x 1 000)
20152296450614013
20172491462510110
20192833457514412
2021343438772394