Auteur: Sebastian Alejandro Perez, Martijn Souren
Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021

6. Gebruik verlof van vrouwen die een kind hebben gekregen

In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot het gebruik en de behoefte aan verlof door vrouwen die recent een kind hebben gekregen besproken. De informatie met betrekking tot zwangerschaps- en bevallingsverlof is in de module van 2017 voor het eerst uitgevraagd.

Van de 121 duizend vrouwen van 15 tot 75 jaar die 1 uur of meer per week werken en een kind hebben dat jonger is dan een jaar hebben in 2021 114 duizend zwangerschaps- of bevallingsverlof opgenomen (zie figuur 6.1). Daarbovenop hebben tweeduizend vrouwen gebruik gemaakt van extra verlof vanwege het bevallen van een meerling, en 6 duizend van couveuseverlof of extra verlof vanwege langdurige ziekenhuisopname. Extra verlof vanwege de geboorte van een meerling wordt nauwelijks gebruikt aangezien de geboorte van meerlingen weinig voorkomt.

6.1 Gebruik verlof van werknemers (vrouwen) die een kind hebben gekregen
 Zwangerschaps- of bevallingsverlof (x 1 000)Extra verlof bij meerling (x 1 000)Couveuseverlof/extra verlof bij langdurige ziekenhuisopname (x 1 000)
201710902
201910824
202111426

9 duizend vrouwen met een kind jonger dan een jaar maakten in 2021 gebruik van flexibel bevallingsverlof. Onder flexibel bevallingsverlof wordt het gespreid opnemen van de laatste periode van het bevallingsverlof verstaan. Het grootste deel van de vrouwen met een kind jonger dan een jaar heeft in 2021 geen gebruik gemaakt van flexibel bevallingsverlof. Het gaat hier om zo’n 100 duizend vrouwen. Van deze groep had het overgrote deel, 98 duizend vrouwen, hier ook geen behoefte aan. 9 duizend vrouwen hadden wel gebruik gemaakt van flexibel bevallingsverlof. Van 11 duizend vrouwen is ten slotte onbekend of zij flexibel bevallingsverlof hebben opgenomen.