Overheidsfinanciën 2020

Tabellenbijlage

B1 Belastingen en sociale premies (mld euro)
20162017201820192020*
BelastingenTotaal165,0180,5188,9206,4205,1
BelastingenLoon- en inkomstenbelasting49,960,760,566,670,2
BelastingenBelasting over de toegevoegde waarde (btw)47,849,852,758,158,2
BelastingenVennootschapsbelasting21,021,423,625,921,9
Belastingen Accijnzen11,711,712,212,111,6
BelastingenMotorrijtuigenbelasting5,65,75,85,95,9
Belastingen Overige belastingen n.e.g.3,43,73,94,35,0
Belastingen Dividendbelasting3,03,64,56,34,8
BelastingenOnroerendezaakbelasting3,83,94,04,24,3
BelastingenEnergiebelasting4,54,64,75,13,8
BelastingenOverdrachtsbelasting2,32,73,03,03,6
BelastingenAssurantiebelasting2,52,52,72,93,0
BelastingenOpslag duurzame energie0,40,61,01,62,6
BelastingenErf- en schenkbelasting1,81,81,71,82,1
BelastingenVerhuurderheffing1,51,61,71,71,9
BelastingenRioolrechten1,61,61,61,71,7
BelastingenOmslagheffing waterschappen1,41,41,51,51,6
BelastingenBelasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm)1,62,02,32,31,5
BelastingenHeffingen op waterverontreiniging1,21,31,31,31,4
Sociale premiesTotaal107,5105,5111,7113,2112,8
Sociale premiesZorgverzekeringsfonds36,338,040,242,543,3
Sociale premiesAlgemeen ouderdomsfonds25,623,925,123,622,8
Sociale premiesArbeidsongeschiktheidsfonds12,313,214,215,316,3
Sociale premiesFonds langdurige zorg14,314,716,515,714,8
Sociale premiesAlgemeen werkloosheidsfonds4,14,65,26,97,9
Sociale premiesToegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers3,63,63,73,94,0
Sociale premiesWerkhervattingskas1,51,41,61,71,8
Sociale premiesWet kinderopvang1,11,21,21,31,3
Sociale premiesUitvoeringsfonds voor de overheid0,70,70,70,60,6
Sociale premiesAlgemeen nabestaandenfonds1,20,20,20,20,1
Sociale premiesSectorfondsen2,92,32,31,50,0
Sociale premiesAlgemeen fonds bijzondere ziektekosten3,91,70,8--
Totaal272,5286,1300,6319,5317,9
*voorlopige cijfers

B2 Sociale uitkeringen (mld euro)
20162017201820192020*
Zorgverzekeringswet (ZVW)39,440,742,344,042,1
Algemene ouderdomswet (AOW)36,937,438,139,541,2
Wet langdurige zorg (WLZ)17,918,219,621,723,1
Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)5,35,55,96,36,8
Wet Werk en Bijstand (WWB/ABW)6,26,36,15,96,3
Werk en inkomen arbeidsvermogen (WIA)4,04,55,15,76,3
Zorgtoeslag4,24,24,64,95,2
Werkloosheidswet (WW)5,75,14,33,84,3
Uitkering rechtstreeks door werkgever3,63,63,73,94,0
Huurtoeslag3,33,43,53,63,8
Jeugdzorg2,72,93,33,63,8
Algemene kinderbijslagwet (AKW)3,33,33,33,63,7
Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO)4,54,34,13,93,6
Jonggehandicapten (Wajong)3,13,23,23,23,4
Kinderopvang2,12,42,63,13,1
Kindgebonden budget1,91,91,92,12,7
Overige uitkeringen n.e.g.2,62,72,72,82,7
Studiebeurzen2,62,42,52,42,2
Ziektewet (ZW-vangnet)1,51,61,61,72,0
Wet arbeid en zorg (WAZO)1,11,11,31,21,4
Toeslagenwet0,80,70,70,80,8
Bijdrage onderwijs in ac. ziekenhuizen0,40,50,50,50,5
Inkomensvoorz. ouderen (IOAW/IOAZ)0,30,30,40,40,4
Rechtsbijstand0,40,40,30,40,4
Algemene nabestaandenwet (ANW)0,40,40,40,40,3
Totaal154,6157,1162,0169,2174,0
*voorlopige cijfers