Auteur: Reinoud Segers, Bart van Wezel
Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

Literatuur

CBS (2022) Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2020.

CO2-emissiefactoren (2022).

Europese Commissie (2018) COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/331, determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council, Annex VII, lid 8.

Europese Commissie (2021) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652.

Harmelink (2010). Discussienotitie “Warmtekrachtkoppeling (WKK)” Een vergelijking van gehanteerde (1) definities voor WKK, (2) referenties bij het berekenen van energiebesparing en CO2 prestaties, en (3) allocatiemethoden. Harmelink Consulting.

Harmelink, M., Bosselaar, L., Gerdes, J, Boonekamp, P., Segers, R. Pouwelse, H., Verdonk, M. Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland (cbs.nl), Harmelink Consulting, Agentschap NL (nu RVO), CBS, ECN (nu TNO) en PBL (2012).

Harmelink (2020) Duurzaamheid van warmte- & koudelevering Voorstel voor inhoud van de rapportageverplichting onder de Warmtewet. Harmelink Consulting. Publicaties over de Warmtewet (rvo.nl)

Raadal, H.L. (2015). Best practice of collection and provision of environmental data for electricity disclosure. Ostfold Research, Deliverable 5.2 of the RE-DISS II Project.

Treyer, K. and Bauer, C. (2013) Life cycle inventories of electricity generation and power supply in version 3 of the ecoinvent database—part I: electricity generation. The International Journal of Life Cycle Assessment volume 21, pages1236–1254 (2016).