Auteur: Reinoud Segers, Bart van Wezel
Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

Dankwoord

Dit document is in concept versie besproken met Mirjam Harmelink (TU Delft), Cora Zonderland (ACM), Lex Bosselaar (RVO), Cees Volkers (PBL), Jappe Zijlstra (Milieu Centraal), Jouke Jensma en Sander Huizinga (Gasunie), Marijke Menkveld (TNO), Joost Gerdes (TNO) en Anja Jolman (Eneco). Wij danken hen voor de waardevolle bijdragen.