Auteur: Reinoud Segers, Bart van Wezel
Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

1. Inleiding

Het CBS publiceert sinds 2012 jaarlijks gegevens over de rendementen en CO2 uit de Nederlandse elektriciteitsproductie (CBS, 2022) volgens twee methoden zoals beschreven in een rapport opgesteld samen met Harmelink Consulting, ECN, PBL en RVO (Harmelink et al. 2012). Het gaat dan om het rendement en de CO2-emissie voor alle elektriciteitsproductie in Nederland. ACM heeft het CBS gevraagd om apart emissiefactoren af te leiden voor elektriciteit uit steenkool en aardgas, voor gebruik bij het stroometiket zoals energieleveranciers dat jaarlijks moeten samenstellen voor hun klanten. Dit rapport beschrijft hoe het CBS de berekening van de emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas kan doen op een manier die consistent is met de bestaande methode. Tevens wordt kort ingegaan op andere methoden om de CO2-emissie gerelateerd aan elektriciteitsproductie te berekenen.