Auteur: Reinoud Segers, Bart van Wezel
Emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas, 2000-2021

6. Resultaat

De resulterende emissiefactoren van elektriciteit uit steenkool en aardgas staan in onderstaande tabel. Beide factoren worden in de loop der jaren wat lager. Dat betekent minder CO2 per eenheid geproduceerde elektriciteit uit steenkool en aardgas. Dat komt vooral door het in gebruik nemen van nieuwe, efficiëntere, kolen- en gascentrales en het uit gebruik nemen of minder gebruiken van oude, minder efficiënte, centrales.

Voor het stroometiket wordt momenteel Raadal (2015) gevolgd. Daarin staat een factor van 0,95 kg CO2 per kWh voor steenkool en 0,47 kg CO2 per kWh  voor aardgas.  Raadal (2015)  geeft aan dat de factoren voor landen met veel WKK (zoals Nederland) mogelijk aan de hoge kant zijn, wat in lijn is met de resultaten uit onderstaande tabel. 

CO2 Emissiefactor elektriciteit uit steenkool en aardgas (kg CO2 per kWh)
AardgasSteenkool
20000,420,92
20010,440,92
20020,430,93
20030,440,91
20040,430,92
20050,430,92
20060,410,90
20070,420,88
20080,420,92
20090,410,91
20100,410,91
20110,390,90
20120,390,89
20130,390,91
20140,390,91
20150,400,88
20160,390,85
20170,380,85
20180,380,83
20190,370,85
20200,370,85
20210,380,83
Bron: CBS