Auteur: Jantien van Zeijl, Mieke Mateboer, Cynthia Prevost, Rosanne Pronk, Laura Voorrips en Corine Witvliet

Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Over deze publicatie

Dit rapport beschrijft de monitoring van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (IVRPH) voor 2020. Het rapport geeft een nadere toelichting op de tabellenset met de IVRPH-indicatoren en geeft inzicht in de maatschappelijke participatie op het gebied van onderwijs en werk van personen met een beperking.