Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Bijlage 2: Bronbestanden

De bronbestanden die zijn gebruikt voor het samenstellen van de tabellen in dit onderzoek zijn grotendeels afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB). Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Voor dit onderzoek worden onder andere gegevens gebruikt over demografie, onderwijs en werk.

Bijlage2-1Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bijlage2-2Basisregistratie Onderwijs (BRON)

Bijlage2-3Basisregistratie Personen (BRP)