Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:opleiding
14 resultaten voor keyword:opleiding

Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Het rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten van de monitoring van het VN-verdrag handicap (IVRPH-indicatoren) voor 2020. Het rapport geeft een nadere toelichting op de tabellenset en geeft...

Publicaties

AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19

AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19

Artikelen

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Cijfers

Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019

Technici in technische beroepen en sectoren naar regio, 2013-2019

Cijfers

Maatschappelijke Diensttijd 2019

In 2019 zijn vier vragen over maatschappelijke diensttijd (MDT) toegevoegd aan het onderzoek Sociale samenhang en Welzijn (S&W). Dit betreft vragen over de bekendheid met MDT, meningen over MDT en de...

Publicaties

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Cijfers

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019

Technisch opgeleiden die werkzaam zijn in een technisch beroep en/of sector, 2013-2019

Cijfers

Maatschappelijke Diensttijd 2020

Dit rapport gaat over maatschappelijke diensttijd (MDT). Daarover zijn in 2020 net als in 2019 vragen toegevoegd aan het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn (SSW). In 2020 werd gevraagd naar de...

Publicaties

Onderwijs en arbeid in veiligheidsdomein, 2013-2018

Dit rapport met tabellen geven meer inzicht in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein. Dit onderzoek betreft een actualisatie voor de jaren 2017 en 2018.

Cijfers

Ruim helft leerlingen voortgezet speciaal onderwijs blijft in onderwijs

Van de leerlingen die vier jaar geleden van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kwamen, was 54 procent in 2018 doorgestroomd naar een andere vorm van onderwijs, met name een vmbo of mbo....

Artikelen

Al 23 jaar op rij meer vrouwen dan mannen in hoger onderwijs

Tijdens het studiejaar 2021/’22 studeerden ongeveer 443 duizend vrouwen aan een universiteit of een hogeschool, tegenover 393 duizend mannen. Dat is het drieëntwintigste studiejaar op rij waarin meer...

Artikelen

Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten

Een pilot onderzoek naar opleidingsvereisten in vacatureteksten. Een onderzoek met behulp van machine learning.

Cijfers

Mbo-schoolverlaters vanuit de bbl op de arbeidsmarkt

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het...

Publicaties

Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle

Hoogst behaalde opleidingsniveau (2019 en 2020) en inkomenskenmerken (2018 en 2019) naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle

Cijfers