Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap

Bijlage 3: ICPC-codes

Chronische en langdurige ziektes en aandoeningen onderverdeeld naar subgroep met ICPC-codes

ICPC-codeChronische lichamelijke aandoeningen
A28Functiebeperking/handicap
A79Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie
A90Multiple aangeboren afwijkingen
B28Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel
B72Ziekte van Hodgkin
B73Leukemie
B74Andere maligniteit bloed/lymfestelsel
B78Erfelijke hemolytische anemie
B79Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel
B83Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten
B90HIV-infectie (AIDS/ARC)
D28Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen
D74Maligniteit maag
D75Maligniteit colon/rectum
D76Maligniteit pancreas
D77Andere / niet-gespecificeerde maligniteit spijsverteringsorganen
D81Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen
D92Diverticulose/diverticulitis
D94Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)
D97Cirrose/andere leverziekte
K28Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel
K73Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel
K74Angina pectoris
K76Andere/chronische ischemische hartziekte
K77Decompensatio cordis
K82Cor pulmonale
K86Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87Hypertensie met orgaanbeschadiging / secundaire hypertensie
K90Cerebrovasculair accident (CVA)
K91Atherosclerose [ex. K76,K90]
K92Andere ziekte(n) perifere arteriën
L28Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat
L82Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat
L84Artrose/spondylose wervelkolom
L85Verworven afwijking(en) wervelkolom
L88Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)
L89Coxartrose
L90Gonartrose
L91Andere artrose/verwante aandoening(en)
L95Osteoporose
L98Verworven afwijking(en) extremiteiten
N28Functiebeperking/handicap zenuwstelsel
N70Poliomyelitis/andere enterovirus infectie
N74Maligniteit zenuwstelsel
N85Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel
N86Multiple sclerose
N87Parkinsonisme, ziekte van Parkinson
N88Epilepsie (alle vormen)
R28Functiebeperking/handicap luchtwegen
R84Maligniteit bronchus/long
R85Andere maligniteit luchtwegen
R89Aangeboren afwijking(en) luchtwegen
R91Chronische bronchitis/bronchiëctasieën
R95Emfyseem/COPD
R96Astma
S28Functiebeperking/handicap huid/subcutis
S77Maligniteit huid/subcutis
S81Hemangioom/lymfangioom
S83Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis
S87Constitutioneel eczeem
S91Psoriasis (met of zonder artropathie)
T28Functionele beperking / handicap endocriene klieren / metabolisme / voeding
T71Maligniteit schildklier
T78Persisterende ductus thyreoglossus/cyste
T80Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme
T81Struma/noduli [ex. T85,T86]
T86Hypothyreoïdie/myxoedeem
T90Diabetes mellitus
T92Jicht
T93Vetstofwisselingsstoornis(sen)
U28Functiebeperking/handicap urinewegen
U75Maligniteit nier
U76Maligniteit blaas
U77Andere maligniteit urinewegen
U85Aangeboren afwijking(en) urinewegen
U88Glomerulonephritis/nefrose
W28Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap
W72Maligniteit in verband met zwangerschap
W76Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder
X28Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw
X75Maligniteit cervix uteri
X76Maligniteit borst vrouw
X77Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw
X83Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw
X88Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten
ICPC-codeChronische zintuiglijke beperking
F28Functiebeperking/handicap oog/adnexen
F81Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen
F83Retinopathie
F84Maculadegeneratie
F91Refractie afwijking(en)
F93Glaucoom/verhoogde oogdruk
F94Blindheid (elke graad/vorm)
H28Functiebeperking/handicap oor
H80Aangeboren afwijking(en) oor
H83Otosclerose
H84Presbyacusis
H85Akoestisch letsel/lawaaidoofheid
H86Doofheid/slechthorendheid
ICPC-codeChronische psychische aandoeningen
P28Functiebeperking/handicap psychische ziekte
P70Seniele dementie/Alzheimer
P72Schizofrenie
P80Persoonlijkheids-/karakterstoornis
ICPC-codeLangdurige psychische aandoeningen
P10Stamelen/stotteren/tics
P11Eetprobleem(en) bij kind
P12Enuresis [ex. U04]
P13Encopresis
P15Chronisch alcoholmisbruik
P16Acuut alcohol misbruik/intoxicatie
P18Geneesmiddelmisbruik
P19Drugsmisbruik
P20Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen
P21Overactief kind/hyperkinetisch syndroom
P22Andere zorgen gedrag kind
P23Andere zorgen gedrag adolescent
P24Specifiek leerprobleem
P25Levensfaseprobleem volwassene
P71Andere organische psychose(n)
P73Affectieve psychose
P74Angststoornis/angsttoestand
P75Hysterie/hypochondrie
P76Depressie
P78Neurasthenie/surmenage
P79Andere neurose
P98Andere/niet gespecificeerde psychose(n)
P99Andere psychische stoornissen
ICPC-codeChronische verstandelijke beperking
P85Mentale retardatie/intellectuele achterstand