Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

6. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen

Dit hoofdstuk beschrijft de koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.
Korte onderzoek beschrijving Kerncijfers wijken en buurten
Korte onderzoek beschrijving nabijheidsstatistiek
Kerncijfers wijken en buurten 2020
Kerncijfers wijken en buurten 2019 
Kerncijfers wijken en buurten 2018
Kerncijfers wijken en buurten 2017
Kerncijfers wijken en buurten 2016
Kerncijfers wijken en buurten 2015
Kerncijfers wijken en buurten 2014
Kerncijfers wijken en buurten 2013
Kerncijfers wijken en buurten 2009-2012
Digitale wijk- en buurtkaart 2003 t/m 2020
Kerncijfers per postcode
Kerncijfers per vierkant 100 meter bij 100 meter
Kerncijfers per vierkant 500 meter bij 500 meter
Regionale Kerncijfers Nederland
Cbsinuwbuurt.nl
Pdok.nl