Auteur: Anna van der Meij, Niek Verbaan

Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel

BAS-programmaonderdeel 'internethandel'

Over deze publicatie

Als gevolg van digitalisering groeien de internetverkopen in Nederland en de rest van de wereld al jaren sterk. Met lopende initiatieven, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), onderzoekt het CBS reeds de internethandel door Nederlandse bedrijven en online consumptie van Nederlandse consumenten, zowel bij Nederlandse als Europese webwinkels. Maar in hoeverre is er sprake van verdringing op de Nederlandse markt door buitenlandse webwinkels en in welke mate gaan Nederlandse webwinkels de competitie aan in het buitenland? In dit rapport is een eerste conceptuele afbakening gemaakt.