Auteur: Anna van der Meij, Niek Verbaan
Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2016, 14 september). Internationaliseringsmonitor 2016, derde kwartaal. Geraadpleegd van: https://cbs.nl/nl-nl/publicatie/2016/37/internationaliseringsmonitor-2016-derde-kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018, 28 juni). Internationaliseringsmonitor 2018, tweede kwartaal. Geraadpleegd van: https://cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/26/internationaliseringsmonitor-2018-tweede-kwartaal

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2019, 4 juli). Internationaliseringsmonitor 2019, tweede kwartaal. Geraadpleegd van: https://cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/26/internationaliseringsmonitor-2019-2e-kwartaal-patronen-in-handelsgedrag

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020, 16 oktober). ICT, kennis en economie. Geraadpleegd van: https://longreads.cbs.nl/ict-kennis-en-economie-2020/

Centraal Bureau voor de Statistiek. (z.d). Recordbestedingen bij Europese webwinkels. Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/43/recordbestedingen-bij-europese-webwinkels

"Competitie". (z.d.) In Van Dale Online. Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://rijksweb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do

Durand, M., & Giorno, C. (1987). Indicators of international competitiveness: conceptual aspects and evaluation. OECD economic studies, 9(3), 147-182.

Eurostat. (z.d.). Macroeconomic imbalance procedure. Geraadpleegd van: https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators

OECD, WTO & IMF. (2020). Handbook on Measuring Digital Trade, Version 1. Geraadpleegd van: https://www.oecd.org/sdd/its/handbook-on-measuring-digital-trade.htm

"Verdringing". (z.d.) In Van Dale Online. Geraadpleegd op 16 december 2020, van https://rijksweb.vandale.nl/zoeken/zoeken.do