Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:interneteconomie
14 resultaten voor keyword:interneteconomie

Meeste online platformen transparant over verzamelen gebruikersgegevens

Meeste online platformen transparant over verzamelen gebruikersgegevens

Artikelen

CBS brengt digitale economie scherper in beeld

Door snelle digitale ontwikkelingen verandert de economie.

Artikelen

Free Services in the Netherlands

In dit rapport schat het CBS de omvang van gratis diensten in Nederland op twee verschillende manieren. Beide benaderingen passen in het stelsel van de Nationale rekeningen.

Artikelen

Gebruik van digitale technieken door bedrijven, 2021

De tabellenset bevat gegevens over het gebruik van digitale technieken door webshops in het jaar 2021

Cijfers

Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel

In dit rapport worden competitie en verdringing in de internethandel door middel van literatuuronderzoek afgebakend tot meetbare concepten.

Publicaties

Onderzoek Aanbod- en Gebruiktabellen voor de digitale economie in Nederland

Rapportage over verkennend onderzoek naar de compilatie van Digitale Aanbod- en Gebruiktabellen in opdracht van Eurostat, met een beschrijving van bronnen, methoden en voorlopige uitkomsten voor 2018.

Artikelen

Internet der dingen in 2020

Aanvullende tabel met cijfers over het percentage mensen van 12 jaar en ouder dat in 2020 gebruikt maakte van het internet der dingen of daar geen behoefte aan had.

Cijfers

Grensoverschrijdende digitale handel: welke informatie is er beschikbaar?

Dit rapport beschrijft huidige en potentiële mogelijkheden om digitale handel te meten en te analyseren.

Publicaties

Grensoverschrijdende digitale handel

Dit rapport beschrijft huidige en potentiële mogelijkheden om digitale handel te meten en te analyseren.

Cijfers

CBS onderzoekt import van digitale diensten

Door digitalisering onderging onze economie het afgelopen decennium een metamorfose.

Artikelen

Europese webwinkels verkopen ruim 30 procent meer in Nederland

In het derde kwartaal van 2020 gaven Nederlanders in totaal 605 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie.

Artikelen

Meer zicht op online platformen in Nederland

Een pilot onderzoek naar het functioneren van online platformen in Nederland.

Artikelen

CBS werkt samen met wetenschap en beleid aan adequaat meten economie

Globalisering en digitalisering maken het meten van de economie steeds ingewikkelder.

Artikelen

De digitale economie beter inzichtelijk gemaakt

De digitale economie beter inzichtelijk gemaakt Een eerste toepassing van een nieuw internationaal raamwerk voor Nederland

Overig