Auteur: Anna van der Meij, Niek Verbaan
Conceptafbakening van competitie en verdringing bij internethandel

Inleiding

Als gevolg van digitalisering groeien de internetverkopen in Nederland en de rest van de wereld al jaren sterk. Internethandel is een snelgroeiend fenomeen, wat beleidsmatig aandacht verdient. Met lopende initiatieven uit het programma Beleidsaanvullende Statistieken (BAS)1), gefinancierd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), speelt het CBS reeds in op de benutting van de kansen van internethandel door Nederlandse bedrijven en de online consumptie van Nederlandse consumenten. Mede door de "Digital Single Market Strategy" van de Europese Commissie (EC)2) is EZK benieuwd in hoeverre er sprake is van verdringing op de Nederlandse markt door buitenlandse webwinkels en in welke mate Nederlandse webwinkels de competitie aangaan in het buitenland.

Met het huidige rapport zet het CBS een eerste stap in de beantwoording van deze beleidsvragen. Competitie en verdringing worden door middel van dit literatuuronderzoek afgebakend tot meetbare concepten. Op termijn is het CBS hiermee in staat om de mate van verdringing op de Nederlandse markt door buitenlandse webwinkels en de mate van competitie van Nederlandse webshops in het buitenland in cijfers uit te drukken.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 geeft een uiteenzetting van internethandel. In hoofdstukken 2 en 3 worden achtereenvolgens de concepten competitie en verdringing afgebakend. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie.

1) Denk aan (lopende) onderzoeken naar omzetontwikkeling internetverkoop Nederlandse detailhandel, omzetniveau Nederlandse webwinkels en omzetniveau Europese webwinkels uit de verkoop aan Nederlandse consumenten.
2) In 2015 werd de "Digital Single Market Strategy" van de Europese Commissie (EC) geïntroduceerd met als doel grensoverschrijdende onlineactiviteiten in Europa te bevorderen. Zo richt deze strategie zich onder andere op een betere online toegang tot goederen en diensten voor consumenten en bedrijven in geheel Europa.