Hoe moet de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) geregistreerd worden?

De TONK is een noodmaatregel voor huishoudens die door de COVID maatregelen in ernstige financiële problemen (dreigen te) komen. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. Verstrekkingen in het kader van de TONK worden geregistreerd als Bijzondere Bijstand in de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). Voor de TONK is geen aparte code opgenomen bij de clusters bijzondere bijstand. De financiering zal via de algemene middelen worden geregeld en hoeft daarom niet apart geregistreerd te worden. Wij verzoeken u om de verstrekte middelen onder het meest passende bestaande cluster op te voeren, gegeven de achtergrond van de aanvraag/verstrekking.