Waar en hoe kan ik de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) invoeren?

Het is van groot belang de Tozo aan te leveren onder het Bbz.

In de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) wordt de inkomensondersteuning verantwoord onder statistiekcode 14 (Bbz levensonderhoud), het bedrijfskapitaal onder statistiekcode 20 (Bbz bedrijfskapitaal).
In verband met de Tozo is kenmerk 9 ‘Nadere classificatie Bbz’ in de BUS uitgebreid met de nieuwe waarde 6 ‘Tozo regeling’.
Het is van belang dat deze waarde is ingevuld als de gegevens betrekking hebben op de overbruggingsregeling.
In de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) wordt het levensonderhoud (indien van toepassing) verantwoord onder aard uitkering 15 (Bbz levensonderhoud), het bedrijfskapitaal onder aard uitkering 20 (Bbz bedrijfskapitaal).

Het is ongewenst de aanvullende inkomensvoorziening of het bedrijfskapitaal op grond van de Tozo te registreren onder de bijzondere bijstand.
Het onderscheid tussen Tozo en bijzondere bijstand is dan niet te maken. Er worden nog andere aanvullende maatregelen voor zelfstandigen overwogen zoals woonkostentoeslag (kosten woonhuis / bedrijfsgebouw) en kosten premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
Deze worden (naar verwachting en voor zover van toepassing) wel onder de bijzondere bijstand geregistreerd.