Bronnen wereldwijde productie

© ANP

Voor de weergave van de wereldwijde duurzame productie zijn veel verschillende statistische gegevens gebruikt, die afkomstig zijn van de websites van internationaal erkende organisaties en keurmerkorganisaties. Het CBS heeft geen inzicht in de werkwijze van deze organisaties en kan de door hen gerapporteerde cijfers dan ook niet goed op waarde schatten. Wel is nagegaan of de keurmerkorganisaties transparant zijn en ze hun arealen en volumes duurzaam gecertificeerde agro-grondstoffen openbaar maken. Ook is bekeken of ze lid zijn van de International Social and Environmental Accreditation and Labeling Alliance (ISEAL Alliance), de wereldwijde niet-gouvernementele ledenorganisatie (ngo) voor keurmerkorganisaties. Dit lidmaatschap waarborgt dat de naleving van de standaarden door de keurmerkorganisaties wordt getoetst door auditors. De standaarden zelf zijn multi stakeholder, dat wil zeggen dat producenten, overheden, ngo’s en industrie inspraak hebben. ISEAL Alliance maakt onderscheid in ‘full members’ en ‘associate members’, waarbij de laatste groep zich nog moet bewijzen om volwaardig lid te kunnen worden.

Bronnen

4C Association is geen lid van ISEAL Alliance. 4C gaat uit van een minimum sociale en milieustandaard en biedt koffieboeren daarmee de mogelijkheid om geleidelijk aan te verduurzamen. Koffieboeren kunnen vervolgens gemakkelijker overstappen op één van de andere standaarden. 4C publiceert in haar jaarrapport de (arealen en) productievolumes van koffie. Dit rapport is beschikbaar op de website van de Global Coffee Platform, die een ‘full member’ of ISEAL Alliance is. In Nederland wordt koffie met dit keurmerk niet als duurzaam beschouwd.

Certified Responsible Soya (CRS) is geen lid van ISEAL Alliance. De CRS-standaard is in 2008 opgericht door Cefetra en Control Union Certifications. De standaard hanteert minder strenge voorwaarden voor duurzame productie en biedt boeren daarmee de mogelijkheid om geleidelijk aan naar RTRS-certificering toe te werken. CRS publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde volumes.

Fairtrade International en Rainforest Alliance zijn ‘full member’ van de ISEAL Alliance. Fairtrade International en Rainforest Alliance publiceren jaarlijks de wereldwijd gecertificeerde (arealen en) productievolumes van cacao, koffie en bananen.

FAOSTAT is de Food and Agriculture Organization Statistics Division van de Verenigde Naties. In de database van FAOSTAT zijn productiecijfers opgenomen die door de nationale statistische bureaus worden aangeleverd. FAOSTAT publiceert cijfers over de totale wereldwijde productie van alle agro-grondstoffen.

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) is een onafhankelijk, non-profit onderzoeksinstituut met als doel het bevorderen van de wetenschap op het gebied van de biologische landbouw. Het FiBL verzamelt gegevens over biologische koffie, cacao, bananen en sojabonen. Het instituut rapporteert deze gegevens jaarlijks in de ‘The World of Organic Agriculture’, dat een gezamenlijke publicatie van FiBL en International Foundation for Organic Agriculture (IFOAM) is.

Forest Stewardship Council (FSC) is ‘full member’ van de ISEAL Alliance. FSC publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde arealen bos.

Global G.A.P. is geen lid van ISEAL Alliance. Deze business-to-business standaard is ontwikkeld als minimum norm voor toelating in de Europese supermarkten om de traceerbaarheid en voedselveiligheid te garanderen. Consumenten kunnen een Global G.A.P. product herkennen aan het GGN- nummer op de verpakking. De productievolumes van dit certificaat kweekvis zijn gepubliceerd door IISD. De standaard hanteert beperkte milieucriteria en wordt in Nederland niet als duurzaam beschouwd.

International Trade Centre (ITC) is een agentschap van de Wereldhandelsorganisatie en de Verenigde Naties en ondersteunt de internationalisering van de kleine en middelgrote ondernemingen. ITC heeft samen met IISD en FiBL de publicatie ‘The State of Sustainable Markets: Statistics and Emerging Trends 2017’ uitgebracht.

ProTerra Foundation is geen lid van ISEAL Alliance. ProTerra hanteert als voorwaarde dat de soja niet-genetisch gemodificeerd is. ProTerra publiceert jaarlijks de wereldwijde gecertificeerde volumes.

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is ‘full member’ van de ISEAL Alliance. RSPO publiceert jaarlijks de wereldwijd gecertificeerde (arealen en) productievolumes van palmolie.

Round Table on Responsible Soy (RTRS) is geen lid van de ISEAL Alliance. RTRS publiceert jaarlijks de gecertificeerde (arealen en) productievolumes van soja per deelnemer.

UTZ (In de taal van de Maya betekent UTZ goed) is ‘full member’ van de ISEAL. UTZ publiceert jaarlijks de wereldwijd gecertificeerde (arealen en) productievolumes van cacao en koffie.