Monitor duurzame agro-grondstoffen 2016

© ANP

De Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2016 laat cijfers en trends zien op het terrein van verduurzaming van verschillende agro-grondstoffen, zoals palmolie, cacao en groenten & fruit. Het is de vierde keer dat CBS deze monitor heeft uitgevoerd. De monitor wordt vanaf 2014 als webpublicatie gepresenteerd; in 2013 was het een publicatie in rapportvorm. Dit jaar zijn de cijfers geactualiseerd met uitzondering van de indicator van soja. Voor soja is het convenant afgelopen en daarmee ook de monitoring.

Nederlandse marktpartijen hebben zich gecommitteerd aan concrete mijlpalen op weg naar maximaal gebruik van duurzaam geproduceerde grondstoffen voor de Nederlandse markt. Dit is vastgelegd in verschillende convenanten. De partijen monitoren in de eerste plaats zelf of deze doelstellingen ook daadwerkelijk worden behaald. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft CBS deze processen gevalideerd, dat wil zeggen de gebruikte methoden getoetst aan een aantal kwaliteitscriteria. CBS heeft de daadwerkelijke uitkomsten niet gevalideerd. Dat wil zeggen dat er geen controle is op de daadwerkelijke berekening van de gepresenteerde cijfers. Niet altijd zijn cijfers via de marktpartijen beschikbaar. In deze gevallen berekent CBS zelf een indicator. Dit geldt voor de cijfers over de verduurzaming van kweekvis, cacao en groenten & fruit.

CBS hanteert in de Monitor Duurzame Agro-grondstoffen de definitie van duurzaamheid zoals die binnen de verschillende convenanten is vastgesteld. De meeste afspraken baseren zich op één of meerdere keurmerken. Een keurmerk staat voor een bepaalde duurzaamheidsstandaard. In de praktijk worden termen als duurzaam, verantwoord en gecertificeerd, door elkaar heen gebruikt. De convenanten verschillen ook in hun bereik, dat wil zeggen welk deel van de keten (van winning tot consumptie) ze bestrijken. De cijfers over de agro-grondstoffen zijn daarom niet zonder meer één op één te vergelijken.

Naast de monitoring van duurzame agro-grondstoffen in Nederland zijn ook gegevens over de wereldwijde duurzame productie van agro-grondstoffen weergegeven. Deze gegevens heeft CBS overgenomen van diverse internationale bronnen.