Hout

© ANP

De meest recente meting van duurzaam geproduceerd hout heeft betrekking op 2015. Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde primair hout (gezaagd hout en ronde palen) en plaatmateriaal op de Nederlandse markt was in dat jaar 83 procent (Probos, 2016). In 2013 was het marktaandeel nog 74 procent (Probos, 2015). Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam gecertificeerd papier en karton bedroeg in 2015 en 2013 respectievelijk 65 en 47 procent.

Afzet duurzaam geproduceerd primair hout en plaatmateriaal in Nederland
 RegulierGecertificeerd
20058713
20086733
20113466
20132674
20151783

Duurzaam geproduceerd hout was onderdeel van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011). Het kabinet heeft daarin als doel gesteld dat in 2011 van al het hout dat op de Nederlandse markt komt minstens 50 procent duurzaam geproduceerd moet zijn. Hierna, van 2013 tot en met 2015, liep de Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” met als doel het vergroten van het aandeel hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt, overigens zonder een concrete kwantitatieve doelstelling.

Duurzaam geproduceerd hout wordt gedefinieerd als hout dat aantoonbaar afkomstig is uit een gecertificeerd bos, waarbij het certificatiesysteem geaccepteerd moet zijn voor het duurzaam inkoopbeleid van de Nederlandse overheid, zoals in 2008 vastgelegd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Forest Stewardship Council International (FSC) en Programme for Endorsement of Forest Certification International (PEFC) voldoen aan deze inkoopcriteria. Het Malaysian Timber Certification Scheme (MTCS) is per 2 juni 2014 door staatssecretaris Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een periode van (voorlopig) twee jaar toegelaten. Hout dat is gecertificeerd volgens het MTCS-systeem mag worden verkocht met een PEFC-certificaat, maar wordt in de monitor tot en met 2013 niet als duurzaam beschouwd.

Wereldwijde productie van duurzaam geproduceerd hout

Volgens UNECE is naar schatting 29 procent van de wereldproductie aan rondhout duurzaam gecertificeerd. In 2016 komt daarmee naar verwachting circa 511 miljoen kubieke meter (m3) gecertificeerd rondhout van 433 miljoen hectare (ha) duurzaam beheerd bos. Dit duurzaam gecertificeerde areaal bedraagt circa 11 procent van het totale areaal aan bos (productiebos en overig bos). Hierbij is rekening gehouden met dubbeltellingen die voor het jaar 2016 door de keurmerkorganisaties beter in beeld zijn gebracht. Een areaal kan namelijk meerdere keurmerken hebben. De gegevens over eerdere jaren geven door de dubbeltellingen een minder goed beeld van de wereldproductie aan duurzaam hout. (UNECE, 2016)
In de figuur zijn de arealen per keurmerk weergegeven, omdat er geen concrete gegevens over meerdere jaren beschikbaar zijn over gecertificeerde houtvolumes (m3) en ook niet over het aantal hectares dat dubbel gecertificeerd is.

MTCS is door PEFC International geaccepteerd en daarom opgenomen in door PEFC gepubliceerde cijfers (ook over de jaren vóór 2015).

Wereldareaal duurzaam beheerd bos
 PEFCFSC
2012237,4169,3
2013253,1186,6
2014263,2183,1
2015272,1187,2
sep-16303,1190,7

Zowel FSC als PEFC publiceert jaarlijks gedetailleerde cijfers over de arealen gecertificeerde bossen, maar niet over de geproduceerde volumes gecertificeerd hout. FSC publiceerde in 2015 wel een ruwe schatting van de wereldwijd geproduceerde hoeveelheid FSC-gecertificeerd hout van 300 miljoen kubieke meter.