Cacao

© ANP

In 2015 was naar schatting 58 procent van de door Nederlandse supermarkten verkochte cacao zichtbaar duurzaam (via een keurmerk op het artikel) gecertificeerd. In 2014 bedroeg dit aandeel circa 55 procent (CBS). Deze percentages zijn een benadering van de werkelijkheid doordat verschillende aannames nodig waren. Ze hebben dus een relatief hoge betrouwbaarheidsmarge (bandbreedte). Sommige artikelen die duurzaam gecertificeerde cacao bevatten, zijn niet gelabeld met een duurzaamheidskeurmerk en zijn dus niet zichtbaar duurzaam voor de consument.

Afzet van duurzame cacao in supermarkten
 RegulierMargeGecertificeerd
2014411049
2015401050

In 2010 heeft de Nederlandse cacaosector een intentieverklaring getekend om te komen tot een 100 procent gegarandeerd duurzame cacaoconsumptie in 2025. In de intentieverklaring is een aantal mijlpalen geformuleerd. In 2015 zou 50 procent van alle cacao die gebruikt wordt in cacaoproducten voor de Nederlandse markt, gegarandeerd duurzaam moeten zijn en in 2020 zou het aandeel duurzame cacaoconsumptie op 80 procent moeten liggen. Onder gegarandeerd duurzame cacao wordt bijvoorbeeld verstaan cacao met het keurmerk Rainforest Alliance, UTZ Certified, Fairtrade en biologische cacao (bijlage 1 van de intentieverklaring).

Wereldwijde productie van duurzame cacao

Het aandeel duurzaam gecertificeerde cacao bedraagt naar schatting tussen 12 en 27 procent van de totale wereldproductie in 2013. Dit is berekend op basis van de areaalgegevens van International Trade Center (ITC) voor duurzaam gecertificeerde cacao en van gegevens van FAOSTAT voor het totale areaal aan cacao. Het exacte percentage kan niet vastgesteld worden. Er is weliswaar informatie over individuele keurmerken, maar cacao is voor een deel dubbel of zelfs drievoudig gecertificeerd (Cocoa Barometer 2015 ).
Het wereldwijde aanbod van duurzaam gecertificeerde cacao is groter dan de vraag. In de figuur zijn de volumes van vier keurmerken opgenomen. Voor 2015 zijn alleen de gegevens van UTZ opgenomen, omdat die van Rainforest Alliance, Fairtrade en biologische cacao nog niet beschikbaar zijn. De productie van biologische cacao betreft een schatting op basis van de gegevens van ITC en Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL; * in figuur). Over de verkoop van biologische cacao met keurmerk zijn geen gegevens bekend.