Methodologie

Methodologie

Rapport dat de werking van de onderwijsachterstandenindicator samenvat. Deze indicator wordt gebruikt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs.

Onderzoek naar de verfijning van de imputatiemethodes voor de berekening van onderwijsscores ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid.

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Kernuitkomsten uit onderzoek met als doel onderwijsachterstanden op school- en gemeenteniveau beter in kaart te brengen

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Beschrijving onderzoek herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I