Fluctuaties achterstandsscores scholen

Thumbnail thema onderwijs cartoonesk schoolbord met 1+ 2 er op
Brochure van OCW en het CBS die uitlegt waarom de achterstandsscores van scholen in het primair onderwijs van jaar tot jaar kunnen fluctueren.
Veel scholen hebben te maken met leerlingen met kans op onderwijsachterstanden. Het ministerie van OCW geeft besturen van basisscholen ieder jaar geld om achterstanden te voorkomen en te bestrijden. Deze verdeling gebeurt op basis van de onderwijsachterstandenindicator van het CBS. Het CBS berekent een achterstandsscore per school en OCW stelt de hoogte van de bekostiging per school vast. De bedragen die scholen ontvangen, worden op bestuursniveau uitgekeerd en kunnen van jaar tot jaar fluctueren. Hoe die bedragen worden vastgesteld en waardoor zij kunnen fluctueren, wordt in deze brochure door OCW en het CBS toegelicht.