Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 4

Onderzoek naar de verfijning van de imputatiemethodes voor de berekening van onderwijsscores ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs vanaf 2019 herzien. In het nieuwe beleid zal OCW gebruik maken van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld.

Bij een kleine groep scholen waarvoor relatief veel imputaties nodig zijn, blijken bij gebruik van de indicator grote onwaarschijnlijke herverdeeleffecten te ontstaan ten opzichte van de oude gewichtenregeling. OCW heeft het CBS daarom gevraagd om voorafgaand aan de invoering van het nieuwe beleid te onderzoeken hoe de imputatiemethodes kunnen worden verfijnd om dit zo veel mogelijk te verhelpen. Dit rapport beschrijft de resultaten van dit onderzoek en de keuzes van OCW.

De tabel geeft de achterstandsscores per school weer na aanpassing van de imputatiemethode, op basis van de populatie bekostigde basisschoolleerlingen op 1 oktober 2017.