Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 1

Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een model te ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent dan de gewichtenregeling en dat minder arbeidsintensief is voor scholen en OCW.
Om in dit verzoek te voorzien, heeft CBS een model ontwikkeld dat onderwijsachterstanden zo goed mogelijk verklaard op basis van verschillende (combinaties van) kenmerken - van kinderen zelf, hun ouders, school en buurt - die in registraties bij CBS aanwezig zijn. In dit rapport worden de inhoud en ontwikkeling van dit model beschreven.