Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 3

Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om 1)een model te ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent dan de gewichtenregeling en dat minder arbeidsintensief is voor scholen en OCW, 2) de resultaten op school- en gemeenteniveau te presenteren, en 3) te beschrijven hoe deze afwijken van de huidige situatie.
Om in deze behoefte te voorzien heeft het CBS eerder onderzoek gedaan (zie de methodologische rapporten hieronder). Voor scholen met veel kinderen die niet in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn ingeschreven, zijn de uitkomsten onbetrouwbaar en zijn geen resultaten getoond. Om dit op te lossen heeft OCW het CBS gevraagd vervolgonderzoek te doen naar de geschatte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in de BRP; is de kwaliteit van die schatting te verbeteren? De uitkomsten worden in dit derde methodologische rapport gepresenteerd.