Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting

Rapport dat de werking van de onderwijsachterstandenindicator samenvat. Deze indicator wordt gebruikt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs.
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs in 2019 herzien. In het nieuwe beleid maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie heeft ontwikkeld. In het ontwikkeltraject zijn verschillende varianten onderzocht. Dit rapport vat de belangrijkste uitkomsten uit de eerdere onderzoeken samen die ook daadwerkelijk worden gebruikt in de verdeelsystematiek.