Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 2

Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om 1)een model te ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent dan de gewichtenregeling en dat minder arbeidsintensief is voor scholen en OCW, 2) de resultaten op school- en gemeenteniveau te presenteren, en 3) te beschrijven hoe deze afwijken van de huidige situatie.
Om in dit verzoek te voorzien, heeft CBS allereerst een model ontwikkeld dat onderwijsachterstanden zo goed mogelijk verklaart op basis van verschillende (combinaties van) kenmerken - van kinderen zelf, hun ouders, school en buurt - die in registraties bij CBS aanwezig zijn. De resultaten uit dit model zijn in het eerder gepubliceerde eerste methodologische rapport besproken. In dit tweede methodologische rapport wordt geïllustreerd hoe de resultaten uit het model naar school- en gemeenteniveau getild kunnen worden. Ook wordt in het rapport beschreven hoe deze uitkomsten afwijken van de huidige situatie.

Daarnaast is een tabellenset opgesteld met daarin de resultaten per school en gemeente. De tabellenset is op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 160661.