Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting (oud)

rapport cover lichtblauw
Om het onderwijsachterstandenbeleid te kunnen verbeteren, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om 1)een model te ontwikkelen dat de verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen in het basisonderwijs beter berekent dan de gewichtenregeling en dat minder arbeidsintensief is voor scholen en OCW, 2) de resultaten op school- en gemeenteniveau te presenteren, en 3) te beschrijven hoe deze afwijken van de huidige situatie.
Om in dit verzoek te voorzien, heeft CBS allereerst een model ontwikkeld dat onderwijsachterstanden zo goed mogelijk verklaart op basis van verschillende (combinaties van) kenmerken - van kinderen zelf, hun ouders, school en buurt - die in registraties bij CBS aanwezig zijn. Vervolgens zijn de resultaten uit het model naar school- en gemeenteniveau getild en is geanalyseerd hoe deze uitkomsten afwijken van de huidige situatie. De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn in dit ‘hoofdlijnenrapport’ vastgelegd. De methodologische achtergrond van het onderzoek wordt in meer detail beschreven in twee eerder verschenen methodologische rapporten.