Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in juni 2019 minder gunstig dan in mei. Ten opzichte van mei is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, een indicator verbeterde en twee indicatoren waren onveranderd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De ondernemers in de industrie waren minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. De stijging van de beurskoersen op jaarbasis sloeg om in een daling. De groei van de werkzame bevolking op jaarbasis was ook iets kleiner dan in de voorgaande maand. Daarentegen was het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst minder negatief.
De verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid en de prijsstijging van de koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder waren nagenoeg hetzelfde als een maand eerder.

Relevante links