Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in oktober 2018 minder gunstig dan in september. Drie indicatoren verslechterden en drie verbeterden. Ten opzichte van september is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was kleiner dan in de voorgaande maand. Daarnaast waren de consumenten minder optimistisch over hun eigen financiële toekomst en de toekomstige werkloosheid. Hier staat tegenover dat de ondernemers in de industrie positiever waren over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Ook de toename van de werkzame beroepsbevolking en de prijsstijging van bestaande koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder waren groter dan in de voorgaande maand.

Toelichting consumptieradar.