Consumptieradar

20-10-2017 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in oktober 2017 gunstiger dan in september. Ten opzichte van september is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier van de zes indicatoren verbeterden, twee bleven gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Het oordeel van consumenten over hun eigen toekomstige financiële situatie en dat over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid verbeterden. Verder waren de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen en die van de prijzen van bestaande koopwoningen op jaarbasis groter. De groei van de werkzame beroepsbevolking en de verwachtingen van de ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche veranderden nauwelijks.

Toelichting consumptieradar.