Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie ongunstiger dan in de voorgaande maand

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in november ongunstiger dan een maand eerder. Van zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verslechterden, twee verbeterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen was kleiner. Ondernemers in de industrie waren minder optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Ook was de daling van de beurskoersen groter dan in de voorgaande maand. Verder waren consumenten pessimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid, maar wat minder negatief over hun financiële toekomst. Ook was de stijging van de werkzame beroepsbevolking iets groter dan in de voorgaande maand.


Relevante links