Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie iets verbeterd

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in juli iets verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Van alle zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden, twee waren minder gunstig dan in de voorgaande maand. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De ondernemers in de industrie waren optimistischer over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf dan in de voorgaande maand. Daarnaast was zowel de stijging van de prijzen van bestaande koopwoningen als de groei van de werkzame beroepsbevolking groter. Ook waren consumenten iets positiever over de toekomstige werkloosheid. Hier staat tegenover dat de stijging van de beurskoersen kleiner was en dat de consumenten minder optimistisch waren over de toekomstige ontwikkeling van hun financiële situatie.

Relevante links