Consumptieradar

23-5-2018 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in mei 2018 minder gunstig dan in april. Ten opzichte van april is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verslechterden, een verbeterde en een bleef onveranderd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De verwachting van consumenten over de toekomstige werkloosheid was minder positief. Consumenten waren ook minder positief over hun eigen toekomstige financiële situatie. De prijsstijging van koopwoningen was kleiner dan in de voorgaande maanden. Verder waren de ondernemers in de industrie een fractie minder optimistisch over de toekomstige werkgelegenheid. De stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis wat echter groter dan een maand eerder. De toename van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van een jaar eerder was ongeveer even groot als in de voorgaande maand.

Toelichting consumptieradar.