Consumptieradar

19-5-2017 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie iets minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in mei 2017 iets minder gunstig dan in april. Ten opzichte van april is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen: 3 indicatoren zijn verslechterd en 3 verbeterd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen.

Het oordeel van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid en hun eigen toekomstige financiële situatie verslechterden. Verder was de toename van de werkzame beroepsbevolking iets kleiner dan een maand eerder. Daarentegen was het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid aanzienlijk positiever. De prijsstijging van de koopwoningen en de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis waren ook iets groter dan een maand eerder.

Toelichting consumptieradar.