Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder positief

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in oktober minder positief dan een maand eerder. Van vijf indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden en drie verslechterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Consumenten waren minder optimistisch over de toekomstige ontwikkeling van hun financiële situatie en de toekomstige werkloosheid. De stijging van de beurskoersen was kleiner dan een maand eerder. Daarentegen was de groei van de werkzame beroepsbevolking groter dan in de voorgaande maand en waren ondernemers in de industrie optimistischer over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Van de prijzen van bestaande koopwoningen is geen nieuwe informatie beschikbaar.

Relevante links