Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie nauwelijks veranderd

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in juli 2018 even gunstig als in juni. Drie indicatoren verslechterden, twee verbeterden en een veranderde niet. Ten opzichte van juni is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De consumenten waren iets minder optimistisch over de toekomstige werkloosheid dan een maand eerder. Ook de verwachting van de ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid was iets minder positief. Verder was de toename van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van een jaar eerder iets minder groot dan voorgaande maand. De stijging van de beurskoersen en die van de prijzen van bestaande koopwoningen waren daarentegen groter. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie veranderde niet.

Toelichting consumptieradar.