Consumptieradar

vandaag 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in februari 2018 gunstiger dan in januari. Ten opzichte van januari is van alles zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De verwachting van de ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche was positiever dan een maand eerder. De stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis was ook groter. Verder was de groei van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis groter dan een maand eerder. Daarentegen was het oordeel van consumenten over zowel de toekomstige werkloosheid als over hun eigen toekomstige financiële situatie wat minder positief. De prijsstijging van bestaande koopwoningen op jaarbasis was gelijk aan een maand eerder.

Toelichting consumptieradar.