Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in december 2018 minder gunstig dan in november. Ten opzichte van november is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, een verbeterde en bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De ondernemers in de industrie waren minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Het oordeel van de consumenten over hun eigen financiële toekomst en over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid verslechterde. De stijging van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis verbeterde. De daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder bleef gelijk.

Toelichting consumptieradar.