Consumptieradar

19-1-2017 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie aanzienlijk gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in januari 2017 een stuk gunstiger dan in december. Ten opzichte van december is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen: alle 6 indicatoren zijn verbeterd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen.


Er was er een stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis tegenover een daling in de voorgaande maand. De verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid was positiever. Verder was de toename van de werkzame beroepsbevolking wat groter dan een maand eerder. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden verbeterde ook een fractie. De prijsstijging van de koopwoningen op jaarbasis was iets groter dan een maand eerder. Ten slotte was het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid iets minder negatief.

Toelichting consumptieradar.