Consumptieradar

20-2-2017 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in maart 2017 gunstiger dan in februari. Ten opzichte van januari is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen: 3 indicatoren zijn verbeterd, 2 zijn verslechterd en 1 bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen.

Het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid was aanzienlijk positiever. Verder was de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis iets groter. Ook de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid was iets positiever. Daarentegen waren de toename van de werkzame beroepsbevolking en de prijsstijging van de koopwoningen op jaarbasis iets kleiner dan een maand eerder. Het oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden bleef gelijk.

Toelichting consumptieradar.