Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie even ongunstig als voorgaande maand

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in januari even ongunstig als een maand eerder. Ten opzichte van een maand eerder is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden en drie verslechterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Consumenten waren minder negatief over de toekomstige werkloosheid en iets positiever over hun financiële toekomst dan een maand eerder. Daarnaast was de stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder iets groter. Hier staat tegenover dat ook de krimp van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van een jaar eerder groter was dan voorgaande maand. De prijsstijging van bestaande koopwoningen was een fractie kleiner en de ondernemers in de industrie waren wat pessimistischer over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.

Relevante links