Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie een fractie gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in mei 2019 een fractie gunstiger dan in april. Ten opzichte van april is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden, twee indicatoren verslechterden en twee indicatoren waren onveranderd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid was positiever. Daarnaast was het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst iets minder negatief. Daarentegen was de groei van de werkzame bevolking op jaarbasis iets kleiner dan in de voorgaande maand. Ook waren de ondernemers in de industrie wat minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. De stijging van de beurskoersen op jaarbasis en de prijsstijging van de koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder waren hetzelfde als een maand eerder.

Relevante links