Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie fractie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in november 2019 een fractie minder gunstig dan in oktober. Ten opzichte van oktober is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden en twee verslechterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de beurskoersen op jaarbasis was hoger. Ook was de groei van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis wat hoger. Verder verbeterde het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst iets. Daarentegen was de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid negatiever. Ondernemers in de industrie waren ook wat minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.

Relevante links