Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder ongunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in januari minder ongunstig dan een maand eerder. Van zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, drie verbeterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter. Verder sloeg de jaar-op-jaardaling van de huizenprijzen om in een stijging. Ook waren consumenten minder negatief over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Daarentegen was de stijging van de werkzame beroepsbevolking kleiner. Ondernemers in de industrie waren negatiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Consumenten waren iets minder positief over hun financiële situatie in de toekomst.  

Relevante links