Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder ongunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in september minder ongunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van een maand eerder is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verbeterden en een verslechterde. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Ondernemers in de industrie waren minder negatief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarnaast waren de consumenten minder negatief over hun financiële toekomst en over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. De daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was kleiner dan in de voorgaande maand en de prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen groter. Daarentegen was de krimp van de werkzame beroepsbevolking groter dan in de voorgaande maand.

Relevante links