Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens waren in mei gunstiger dan een maand eerder. Van zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Het oordeel van de ondernemers in de industrie over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf was positiever. Ook de jaar-op-jaarstijging van de huizenprijzen was groter. Consumenten waren minder negatief over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Ze waren echter minder positief over hun financiële situatie in de toekomst en de stijging jaar op jaar van de werkzame beroepsbevolking was kleiner. De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder bleef gelijk.

Relevante links