Consumptieradar

22-11-2017 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie nagenoeg gelijk

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in november 2017 nagenoeg hetzelfde als in oktober. Ten opzichte van oktober is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie van de zes indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen en die van de prijzen van bestaande koopwoningen waren op jaarbasis groter dan een maand eerder. Het oordeel van consumenten over hun eigen toekomstige financiële situatie verbeterde een fractie. Daarentegen verslechterde hun oordeel over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid iets. De groei van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis was een fractie slechter. De verwachtingen van de ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid in hun branche veranderden nauwelijks.

Toelichting consumptieradar.