Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie gunstiger dan in de voorgaande maand

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in mei gunstiger dan een maand eerder. Van zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden, twee verslechterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

Consumenten waren minder pessimistisch over hun financiële toekomst dan in de voorgaande maand en over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid waren zij positiever. De groei van de werkzame beroepsbevolking was groter dan in de voorgaande maand. Ondernemers in de industrie waren positiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarentegen sloeg de stijging van de beurskoersen om in een daling en was de prijsstijging van koopwoningen wat kleiner.

Relevante links