Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie nauwelijks veranderd

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in maart ongeveer hetzelfde als een maand eerder. Van zes indicatoren is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, drie verslechterden. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter. Consumenten waren minder negatief over hun financiële toekomst en positiever over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Daarentegen sloeg de prijsstijging jaar op jaar van bestaande koopwoningen om in een prijsdaling. De stijging van de werkzame beroepsbevolking was iets kleiner dan in de voorgaande maand en ondernemers in de industrie waren wat minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf.

Relevante links