Consumptieradar

20-7-2017 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie iets gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in juli 2017 iets gunstiger dan in juni. Ten opzichte van juni is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen: 2 indicatoren zijn verslechterd en 4 verbeterd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen.

Het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid was positiever. Verder was de prijsstijging van de koopwoningen op jaarbasis iets groter. Ook het oordeel van consumenten over hun eigen toekomstige financiële situatie verbeterde. De toename van de werkzame beroepsbevolking ten slot was ook iets groter dan een maand eerder. Daarentegen was de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen op jaarbasis iets kleiner en verslechterde het oordeel van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid iets.

Toelichting consumptieradar.