Consumptieradar

vandaag 06:30
De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in september 2017 minder gunstig dan in augustus.Ten opzichte van augustus is van 5 van de 6 indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen: alle 5 indicatoren zijn verslechterd. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.
Het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige werkgelegenheid was minder positief. Ook het oordeel van consumenten over hun eigen toekomstige financiële situatie en over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid verslechterden. Verder waren de stijging van de koerswaarde van Nederlandse aandelen en de toename van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis kleiner.

Toelichting consumptieradar.