Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie iets gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in maart 2019 iets gunstiger dan in februari. Ten opzichte van februari is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, twee indicatoren verslechterden en een bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De daling van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder sloeg om in een stijging. Daarnaast waren de prijsstijging van koopwoningen en de groei van de werkzame bevolking op jaarbasis iets groter dan in de voorgaande maand. Hier staat tegenover dat het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst iets verslechterde. Ook waren de ondernemers in de industrie iets minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. De verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid veranderde niet.

Relevante links