Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in september 2019 minder gunstig dan in augustus. Ten opzichte van augustus is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, twee verbeterden en bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De groei van de werkzame bevolking op jaarbasis was kleiner dan in de voorgaande maand. De daling van de beurskoersen op jaarbasis was groter dan een maand eerder. Ook waren de ondernemers in de industrie minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Daarentegen was de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid iets positiever en de prijsstijging van de koopwoningen ten opzichte van een jaar eerder was ook iets groter. Ten slotte veranderde het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst niet.

Relevante links