Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie minder gunstig

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in maart minder gunstig dan in februari. Ten opzichte van februari is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden en een verbeterde. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar sloeg om in een daling. Verder was de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid negatiever.
Ondernemers in de industrie waren minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf. Ook de groei van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis was wat kleiner. Verder was de prijsstijging van bestaande koopwoningen iets kleiner. Daarentegen verbeterde het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst.

Waarschijnlijk komt het effect van de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet tot uiting in de verwachtingen en oordelen van consumenten in maart doordat de meeste respondenten hebben gereageerd op de enquête van het consumentenonderzoek voordat de vergaande maatregelen ingingen.

Relevante links