Consumptieradar

De Consumptieradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de consumptie door huishoudens mee te analyseren en in context te plaatsen. Aan de hand van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren kan gevolgd worden of de omstandigheden zich gunstig of ongunstig ontwikkeld hebben voor de Nederlandse consumptie.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Omstandigheden consumptie gunstiger

De omstandigheden voor de consumptie door Nederlandse huishoudens zijn in januari gunstiger dan in december 2019. Ten opzichte van december is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verbeterden, een verslechterde en een bleef gelijk. De consumptie door huishoudens hangt onder meer samen met de verwachtingen van consumenten, de situatie op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Hoe groter het oppervlakte van de radar, hoe gunstiger de omstandigheden. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de consumptie door huishoudens, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de consumptie.

De stijging van de beurskoersen ten opzichte van een jaar eerder was groter. Ook de groei van de werkzame beroepsbevolking op jaarbasis was groter. Verder was de verwachting van consumenten over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid minder negatief en was de prijsstijging van bestaande koopwoningen een fractie groter dan een maand eerder. Daarentegen verslechterde het oordeel van consumenten over de eigen financiële toekomst iets. Het oordeel van ondernemers in de industrie over de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun bedrijf veranderde niet.

Relevante links