Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenvertrouwen (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Verwachte bedrijvigheid (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel orderpositie (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel voorraden (%)
C Industrie 2021 juli 12,3 15,0 18,8 3,3
C Industrie 2021 augustus 9,6 5,9 20,6 2,4
C Industrie 2021 september 11,1 10,1 20,8 2,3
C Industrie 2021 oktober 12,3 12,4 21,1 3,3
C Industrie 2021 november 12,7 11,6 23,0 3,6
C Industrie 2021 december 10,2 8,5 22,2 -0,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 juli 6,6 18,0 -2,8 4,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 augustus 3,7 10,9 -0,4 0,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 september 6,3 10,2 4,1 4,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 oktober 5,8 10,6 5,2 1,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 november 7,1 10,3 5,6 5,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2021 december 0,5 1,5 1,2 -1,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 juli 18,6 24,9 26,4 4,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 augustus 17,8 17,9 29,3 6,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 september 25,8 27,1 29,8 20,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 oktober 12,4 16,6 16,6 3,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 november 12,2 14,8 19,8 2,0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2021 december 8,5 5,5 22,0 -2,2
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 juli 18,8 8,6 51,9 -4,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 augustus 19,7 7,4 43,4 8,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 september 23,0 18,9 27,5 22,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 oktober 22,8 27,4 29,0 12,0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 november 18,0 21,1 37,0 -4,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2021 december 16,4 17,9 55,6 -24,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 juli 13,7 6,7 27,7 6,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 augustus 11,8 -2,3 35,3 2,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 september 11,3 -2,5 29,7 6,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 oktober 12,3 -4,9 35,4 6,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 november 18,3 13,1 29,9 11,9
17-18 Papier- en grafische industrie 2021 december 18,9 15,6 30,9 10,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 juli 11,2 8,1 20,1 5,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 augustus 8,8 -0,4 21,9 4,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 september 11,9 8,7 24,4 2,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 oktober 11,7 12,7 21,6 0,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 november 7,8 7,5 17,7 -1,8
19-22 Raffinaderijen en chemie 2021 december 11,1 11,0 21,3 1,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 juli 10,7 9,6 25,8 -3,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 augustus 9,9 8,3 27,6 -6,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 september 9,5 10,5 27,4 -9,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 oktober 12,0 12,9 29,2 -6,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 november 14,4 22,2 25,5 -4,4
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2021 december 9,1 13,9 27,5 -14,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 juli 23,2 25,1 34,5 10,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 augustus 20,4 16,0 36,8 8,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 september 21,9 23,2 34,7 7,8
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 oktober 24,6 20,9 36,0 17,0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 november 23,9 14,4 38,0 19,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2021 december 20,9 10,4 38,4 13,9
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 juli 15,8 22,0 33,1 -7,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 augustus 9,5 4,2 31,8 -7,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 september 3,0 -10,0 20,7 -1,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 oktober 4,0 -0,9 23,3 -10,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 november 11,9 7,9 37,2 -9,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2021 december 13,2 14,7 37,6 -12,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden en onvoldoende objectieve beoordeling (bias). Het betreft de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. De uitkomsten van laatst genoemde vraag worden geïnverteerd voorafgaand aan de berekening van het Producentenvertrouwen, omdat een (te) grote voorraad als negatief wordt gezien.

Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen. Het producentenvertrouwen is voor de totale industrie beschikbaar sinds 1985. Voor de deelbranches binnen de industrie start de uitkomstenreeks in 1994.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 30 december 2021:
De cijfers van december 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand januari 2022 worden naar verwachting op 28 januari 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aan
geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal
ontwikkelen.
Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te
meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief
afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de
industriële productie in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het
producentenvertrouwen is beschikbaar sinds 1985.
Deelindicatoren producentenvertrouwen
Het Producentenvertrouwen is opgebouwd uit drie deelindicatoren uit het
conjunctuuronderzoek in de industrie:
- de verwachte productie / activiteit de komende drie maanden,
- het oordeel over de orderpositie en
- het oordeel over voorraden gereed product.
Verwachte bedrijvigheid
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
productie volgens de ondernemers in de komende drie maanden zal toenemen
gelijkblijven of afnemen.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel orderpositie
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
orderpositie naar het oordeel van de ondernemers te groot, normaal of te
klein is, gelet op de tijd van het jaar.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel voorraden
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
omvang van de voorraden gereed product naar het oordeel van de
ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de te verwachten
afzetontwikkeling.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling. De uitkomst daarvan is geïnverteerd,
omdat een te grote voorraad als negatief wordt gezien.