Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bewerk tabel

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden en onvoldoende objectieve beoordeling (bias). Het betreft de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. De uitkomsten van laatst genoemde vraag worden geinverteerd voorafgaand aan de berekening van het Producentenvertrouwen, omdat een (te) grote voorraad als negatief wordt gezien.

Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen. Het producentenvertrouwen is voor de totale industrie beschikbaar sinds 1985. Voor de deelbranches binnen de industrie start de uitkomstenreeks in 1994.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 28 augustus 2020:
De cijfers van augustus 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand september 2020 worden naar verwachting op 28 september 2020 gepubliceerd.

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Producentenvertrouwen (%) Deelindicatoren producentenvertrouwenVerwachte bedrijvigheid (%) Deelindicatoren producentenvertrouwenOordeel orderpositie (%) Deelindicatoren producentenvertrouwenOordeel voorraden (%)
C Industrie 2020 maart 0,2 -8,0 8,2 0,3
C Industrie 2020 april -28,7 -65,0 -15,4 -5,8
C Industrie 2020 mei -25,1 -44,9 -26,4 -4,0
C Industrie 2020 juni -15,1 -14,7 -25,3 -5,2
C Industrie 2020 juli -8,7 1,1 -21,7 -5,3
C Industrie 2020 augustus -5,4 -0,6 -15,6 -0,1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 maart -2,3 -16,0 7,4 1,7
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 april -18,3 -43,9 -10,5 -0,5
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 mei -22,2 -36,6 -21,3 -8,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 juni -12,7 1,2 -19,9 -19,4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 juli -4,3 12,5 -13,1 -12,3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 augustus 0,9 11,2 -5,8 -2,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 maart 10,1 12,3 16,5 1,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 april -38,9 -97,9 -25,8 6,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 mei -30,1 -45,9 -38,2 -6,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 juni -27,3 -15,4 -43,2 -23,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 juli -6,2 26,6 -23,0 -22,3
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 augustus 5,2 24,2 -17,3 8,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 maart 1,5 -9,9 9,0 5,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 april -25,2 -65,7 -9,2 -0,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 mei -21,0 -46,1 -22,8 5,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 juni -1,3 -12,9 10,8 -1,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 juli 5,5 -7,4 24,9 -1,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 augustus 10,1 -0,9 21,9 9,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 maart 5,0 3,4 2,6 9,1
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 april -20,7 -53,8 -18,9 10,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 mei -24,0 -51,1 -22,8 1,8
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 juni -14,2 -25,2 -29,0 11,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 juli -1,8 15,0 -23,6 3,0
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 augustus -7,9 -4,8 -21,9 3,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 maart 2,1 -2,0 6,7 1,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 april -25,3 -56,5 -8,5 -11,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 mei -23,6 -39,3 -22,0 -9,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 juni -14,7 -8,3 -23,4 -12,4
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 juli -5,4 5,8 -11,2 -10,9
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 augustus -2,9 -1,9 -4,9 -1,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 maart 0,7 -9,8 13,0 -1,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 april -32,7 -67,1 -17,3 -13,7
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 mei -29,7 -53,1 -26,0 -10,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 juni -28,8 -38,5 -38,9 -8,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 juli -20,4 -13,4 -36,6 -11,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 augustus -9,8 1,1 -23,8 -6,7
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 maart -0,7 -14,3 10,7 1,7
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 april -27,1 -70,5 -7,6 -3,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 mei -20,0 -43,2 -16,4 -0,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 juni -8,3 -11,1 -14,7 1,0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 juli -8,2 -3,4 -20,9 -0,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 augustus -6,2 0,1 -19,4 0,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 maart -4,2 -4,2 -6,6 -1,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 april -46,0 -88,3 -31,4 -18,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 mei -25,5 -42,8 -43,0 9,2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 juni -11,6 -9,0 -37,8 12,0
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 juli -5,6 3,7 -17,9 -2,5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 augustus -6,1 -7,9 -10,9 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens