Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Marges Seizoencorrectie Perioden Producentenvertrouwen (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Verwachte bedrijvigheid (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel orderpositie (%) Deelindicatoren producentenvertrouwen Oordeel voorraden (%)
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -4,4 1,8 -8,5 -6,4
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -4,2 4,6 -11,9 -5,3
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -4,8 3,5 -11,4 -6,7
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -3,6 5,3 -10,2 -6,0
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -2,8 7,2 -9,7 -6,0
C Industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -2,4 9,5 -12,8 -4,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -4,2 -1,3 -12,3 1,0
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -6,5 -7,5 -12,3 0,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -4,2 0,2 -11,1 -1,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -1,0 8,4 -9,7 -1,6
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -4,0 0,6 -10,4 -2,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -4,7 -5,3 -12,3 3,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -5,3 10,1 -17,9 -7,9
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -8,5 1,0 -13,1 -13,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -7,4 3,7 -15,4 -10,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -12,5 -10,7 -21,0 -5,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -16,8 -14,7 -26,1 -9,6
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -11,1 -0,9 -21,4 -11,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -20,6 -9,0 -33,9 -18,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -20,2 -18,5 -26,9 -15,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -15,1 -8,3 -23,7 -13,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -17,0 -16,6 -26,3 -8,1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -9,6 -4,2 -18,8 -5,8
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -5,7 -0,8 -15,0 -1,3
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -11,2 -3,1 -28,5 -2,1
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 1,6 15,0 -14,0 3,7
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 2,3 15,7 -10,8 1,9
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 4,4 10,8 -2,1 4,6
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 0,3 9,8 -8,0 -0,9
17-18 Papier- en grafische industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -1,5 4,0 -6,6 -2,0
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -8,1 6,5 -23,2 -7,5
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -1,7 15,7 -19,0 -2,0
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -4,0 3,6 -13,7 -1,9
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -3,3 4,9 -15,9 1,1
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -5,2 2,2 -16,1 -1,7
19-22 Raffinaderijen en chemie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -4,8 4,3 -19,7 1,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -12,1 -7,5 -10,8 -18,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -5,5 10,4 -14,3 -12,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -7,3 10,8 -13,1 -19,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -5,8 12,8 -13,1 -17,1
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -3,5 16,7 -10,0 -17,3
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -3,0 17,4 -15,1 -11,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 6,2 9,3 13,1 -3,7
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -2,1 6,0 -4,0 -8,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -5,1 1,5 -8,9 -8,0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -3,3 5,8 -6,4 -9,4
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 0,9 12,6 -3,9 -6,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 2,8 26,2 -8,7 -8,9
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari -13,1 -21,0 -8,8 -9,4
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari -7,0 -5,9 -10,8 -4,5
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart -11,7 -17,4 -11,0 -6,8
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april -14,7 -22,9 -13,0 -8,3
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei -8,7 -6,0 -14,2 -5,9
29-30 Transportmiddelenindustrie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni -10,5 -4,7 -20,1 -6,7
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 januari 5,4 17,1 -1,2 0,3
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 februari 1,5 11,4 -6,5 -0,3
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 maart 3,6 15,9 -4,7 -0,3
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 april 4,8 15,5 1,6 -2,7
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 mei 3,5 16,5 -2,1 -3,9
31-33 Overige industrie en reparatie Waarde Seizoengecorrigeerde cijfers 2024 juni 1,7 12,8 -4,6 -3,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst nog ontdaan van seizoensinvloeden. Het betreft de vragen verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. De uitkomsten van laatst genoemde vraag worden geïnverteerd voorafgaand aan de berekening van het Producentenvertrouwen, omdat een (te) grote voorraad als negatief wordt gezien.

Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de productie in een bepaalde bedrijfstak binnen de industrie en de industrie als geheel de komende maanden zal toe- of afnemen. Het producentenvertrouwen is voor de totale industrie beschikbaar sinds 1985. Voor de deelbranches binnen de industrie start de uitkomstenreeks in 1994.
Deze publicatie komt tot stand met de medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1985

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijziging per 27 juni 2024:
De cijfers van juni 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
De uitkomsten voor de maand juli 2024 worden naar verwachting op 30 juli 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Producentenvertrouwen
Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aan
geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal
ontwikkelen.
Hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te
meer zal de waarde van het producentenvertrouwen positief of negatief
afwijken van de nullijn en des te groter is de verwachting dat de
industriële productie in de komende maanden zal toe- of afnemen. Het
producentenvertrouwen is beschikbaar sinds 1985.
Deelindicatoren producentenvertrouwen
Het Producentenvertrouwen is opgebouwd uit drie deelindicatoren uit het
conjunctuuronderzoek in de industrie:
- de verwachte productie / activiteit de komende drie maanden,
- het oordeel over de orderpositie en
- het oordeel over voorraden gereed product.
Verwachte bedrijvigheid
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
productie volgens de ondernemers in de komende drie maanden zal toenemen
gelijkblijven of afnemen.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel orderpositie
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
orderpositie naar het oordeel van de ondernemers te groot, normaal of te
klein is, gelet op de tijd van het jaar.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling.
Oordeel voorraden
Deelindicator gebaseerd op een vraag uit het conjunctuuronderzoek in de
industrie. Het betreft het saldo antwoordpercentage op de vraag of de
omvang van de voorraden gereed product naar het oordeel van de
ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de te verwachten
afzetontwikkeling.
Dit percentage is vervolgens ontdaan van seizoeninvloeden en
onvoldoende objectieve beoordeling. De uitkomst daarvan is geïnverteerd,
omdat een te grote voorraad als negatief wordt gezien.