Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningenDeze tabel bevat kwartaal- en jaargegevens over de productiecomponenten, de bestedingencategorieën en de inkomensbestanddelen van het bruto binnenlands product van Nederland. De volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product is de maatstaf voor de economische groei van een land. Het is in de nationale rekeningen en dus ook in de kwartaalrekeningen gebruikelijk om het bruto binnenlands product vanuit drie gezichtspunten te benaderen, vanuit de productie, vanuit de bestedingen en vanuit het inkomen.

Daarnaast wordt in deze tabel ook de opbouw van het nationaal vorderingensaldo vanuit het bbp weergegeven en zijn er detailgegevens van variabelen uit de eerste vier onderwerpen beschikbaar. Deze zijn te vinden onder Aanvullende detailgegevens. De gegevens worden weergegeven in de procentuele waarde-, volume- en prijsontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar en ten opzichte van de vorige periode.

Gegevens beschikbaar vanaf 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2017 zijn definitief. Gegevens van 2018, 2019 en 2020 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De gegevens van de eerste raming van het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

Soort mutaties Perioden Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenTotaal (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBruto binnenlands product (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenBeschikbaar voor finale bestedingenBbp, gecorrigeerd voor werkdageneffecten (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Beschikbaar voor finale bestedingenInvoer van goederen en dienstenDiensten (%) Opbouw bbp vanuit de finale bestedingenFinale bestedingenTotaal (%) Finale bestedingenNationale finale bestedingenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenHuishoudens (%) Nationale finale bestedingenConsumptieve bestedingenOverheid (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaTotaal (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaBedrijven en huishoudens (%) Nationale finale bestedingenBruto investeringen in vaste activaOverheid (%) Finale bestedingenNationale finale bestedingenVerandering in voorraden (waarde uitgedrukt als % van het bbp) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (%) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenGoederen (%) Finale bestedingenUitvoer van goederen en dienstenDiensten (%)
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2019 1e kwartaal* 1,6 1,6 1,8 1,7 2,6 -0,9 1,6 2,3 1,2 0,9 1,8 3,7 3,4 5,9 -0,1 0,9 0,3 2,8
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2019 2e kwartaal* 2,4 1,7 1,5 3,4 3,6 3,0 2,4 1,7 1,5 1,6 1,3 4,6 4,6 4,9 0,8 3,2 1,5 8,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2019 3e kwartaal* 2,5 1,8 1,6 3,5 4,1 2,3 2,5 2,2 1,6 1,5 1,8 6,4 7,2 3,4 0,9 2,9 2,4 4,1
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2019 4e kwartaal* 2,7 1,6 1,6 4,3 6,4 -1,3 2,7 1,8 1,8 2,0 1,5 3,8 6,7 -11,3 -0,3 3,7 4,3 2,2
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2019* 2,3 1,7 . 3,2 4,2 0,8 2,3 2,0 1,5 1,5 1,6 4,6 5,4 0,8 0,3 2,7 2,1 4,3
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 1e kwartaal* 0,5 -0,2 -0,3 1,5 0,9 3,4 0,5 -0,7 -0,9 -1,2 -0,6 3,0 3,3 1,4 -0,8 2,0 1,3 3,9
Volume, t.o.v. zelfde periode vorig jaar 2020 2e kwartaal* -9,4 -9,3 -9,0 -9,5 -7,8 -13,6 -9,4 -8,1 -8,8 -11,8 -3,5 -10,7 . . 2,0 -10,9 -9,6 -14,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2019 1e kwartaal* 0,7 0,5 . 1,1 1,6 -0,3 0,7 1,1 0,5 0,4 0,7 1,9 1,4 4,5 0,7 0,3 0,4 0,1
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2019 2e kwartaal* 0,8 0,4 . 1,5 1,1 2,2 0,8 0,1 0,4 0,6 0,2 1,1 1,4 -0,1 0,3 1,6 1,0 3,5
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2019 3e kwartaal* 0,6 0,3 . 1,1 1,5 -0,1 0,6 0,2 0,3 0,2 0,4 -0,4 -0,3 -0,6 0,3 1,2 1,5 0,3
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2019 4e kwartaal* 0,5 0,5 . 0,6 1,8 -2,6 0,5 0,4 0,6 0,7 0,3 1,3 3,9 -11,8 0,0 0,6 1,2 -1,2
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2019* 2,3 1,7 . 3,2 4,2 0,8 2,3 2,0 1,5 1,5 1,6 4,6 5,4 0,8 0,3 2,7 2,1 4,3
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 1e kwartaal* -1,7 -1,5 . -2,0 -4,0 3,6 -1,7 -1,5 -2,2 -2,6 -1,5 0,6 -2,1 16,8 0,0 -1,9 -2,9 1,1
Volume, t.o.v. voorgaande periode 2020 2e kwartaal* -8,4 -8,5 . -8,3 -6,2 -13,9 -8,4 -7,2 -7,7 -10,4 -3,0 -12,4 . . 1,6 -9,8 -8,1 -14,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens