Vooral bij kleine bedrijven minder cursussen in 2020

CODAM Amsterdam, IT, programming course
© Hollandse Hoogte / Bram Belloni
In 2020 bood 65 procent van de bedrijven cursussen aan het personeel aan. Vijf jaar eerder was dat nog 76 procent. Bij bedrijven met 10 tot 50 werknemers en in de horeca nam de cursusdeelname het meest af. Het aanbod bedrijfsopleidingen via zelfstudie en/of e-learning nam wel toe. Dit meldt het CBS op basis van het Onderzoek Bedrijfsopleidingen dat een keer in de vijf jaar plaatsvindt onder bedrijven met 10 of meer medewerkers. Het onderzoek vond in 2021 plaats over verslagjaar 2020.

In 2020 nam bij 59 procent van de kleine bedrijven personeel deel aan interne of externe cursussen. Vijf jaar daarvoor gold dat nog voor 72 procent van deze bedrijven. Bij middelgrote en grote bedrijven was deze afname kleiner.

Afname cursussen grootst in de horeca

In de horeca was de afname van het aandeel bedrijven dat cursussen aan hun personeel aanbood het sterkst: van 60 procent in 2015 naar 26 procent in 2020. Vóór de coronapandemie was het aandeel horecabedrijven met cursussen voor werknemers ook het laagst. Ook in de bouw nam bij beduidend minder bedrijven dan vijf jaar eerder personeel deel aan cursussen. Transport is de enige bedrijfstak waarin juist meer bedrijven cursussen aan hun personeel aanboden.

Bedrijven die cursussen aanbieden aan hun medewerkers, naar bedrijfstak
Bedrijfstak2020 (%)2015 (%)
Totaal6576
Energie en water8691
Delfstoffenwinning8395
Transport7969
Financiële dienstverlening7581
Informatie en communicatie7478
Industrie7178
Overig7078
Handel6677
Bouw5875
Horeca2660

Er was weinig verschil in de meest voorkomende cursusonderwerpen tussen 2020 en 2015. Technische, praktische of beroepsspecifieke vaardigheden zijn veruit het vaakst onderwerp van cursussen. In zowel 2015 als 2020 noemde 62 procent van de bedrijven dit als een van de belangrijkste vaardigheden en competenties die onderwerp van training waren. Daarna volgden managementvaardigheden en klantgericht werken met beide 21 procent.

Belangrijkste cursusonderwerpen
Cursusonderwerp2020 (%)2015 (%)
Technische, praktische of
beroepsspecifieke vaardigheden
6262
Managementvaardigheden2118
Klantgericht werken en denken2126
Algemene IT-vaardigheden (pc- en softwaregebruik)1412
Werken in teamverband1313
Administratieve vaardigheden107
Professionele IT-vaardigheden
(bv. programmeren, websites bouwen)
98
Probleemoplossend vermogen98
Schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden78
Kennis van vreemde talen35
Reken- en taalkundige vaardigheden11
Andere vaardigheden 2934

Minder conferenties, meer zelfstudie en e-learning

Naast cursussen bestaan er diverse andere opleidingsactiviteiten. Van deze overige vormen van bedrijfsopleidingen nam het bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars tussen 2015 en 2020 het meest af, van 59 procent naar 46 procent. Het percentage geplande trainingen via zelfstudie en/of e-learning steeg in diezelfde periode juist. In 2020 maakte bijna de helft van alle bedrijven hiervan gebruik.

Bedrijven die andere vorm(en) van bedrijfsopleidingen aanbieden
Andere vorm van bedrijfsopleiding dan een cursus2020 (%)2015 (%)
Begeleide training
op de werkplek
5251
Ontwikkeling door functieroulatie,
uitwisselingen, detacheringen of studiebezoeken
2525
Bezoek aan conferenties,
workshops, lezingen en seminars
4659
Deelname aan kwaliteitscirkels
en/of georganiseerde groepsdiscussies
2629
Geplande training via
zelfstudie en/of e-learning
4843