Derde van internationale afgestudeerden blijft in Nederland om te werken

© ANP
Sinds 2006 is het aantal universitair afgestudeerde internationale studenten flink toegenomen. Van de afgestudeerden uit het studiejaar 2018/’19 woonde en werkte een jaar later een derde in Nederland. Hoeveel internationale afgestudeerden in Nederland blijven om te werken, verschilt per studierichting. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De afgelopen vijftien jaar kwamen steeds meer internationale studenten naar Nederland om te studeren. Hiermee nam ook het aantal internationale studenten toe dat in Nederland een diploma haalde en beschikbaar was voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

In studiejaar 2006/’07 verlieten bijna 3 duizend internationale studenten het wetenschappelijk onderwijs (wo) met een (post)masterdiploma. Dat was 11 procent van alle afgestudeerden in dat studiejaar. In studiejaar 2019/’20 behaalden ruim 12 duizend internationale wo-studenten een universitaire master in Nederland. Dit was bijna een derde van het aantal afgestudeerden.

Gediplomeerde internationale uitstromers
StudiejaarHbo-bachelor (x 1 000)Wo-bachelor (x 1 000)Wo-(post)master (x 1 000)
2006/'073,20,62,8
2007/'083,40,63,2
2008/'093,30,73,7
2009/'103,61,04,5
2010/'113,91,35,4
2011/'123,81,56,7
2012/'133,91,56,7
2013/'143,81,87,2
2014/'153,82,07,7
2015/'163,82,28,7
2016/'173,72,49,8
2017/'183,72,610,7
2018/'193,53,210,9
2019/'203,83,712,2

Meer internationale afgestudeerden blijven werken in Nederland

Van de afgestudeerde internationale studenten uit het studiejaar 2018/’19 had 32 procent een jaar na het behalen van het diploma werk in Nederland. Dit aandeel is groter dan in voorgaande jaren. Voorheen was het aandeel internationale studenten dat in Nederland bleef om te werken met ruim 20 procent relatief stabiel.

Internationale studenten studeren vaker af in technische richting

Ongeveer een derde van de internationale wo-masterafgestudeerden in 2018/’19 behaalde een diploma binnen de studierichting Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening (de studies Business Administration en International Business vallen hier bijvoorbeeld onder). Daarmee was dat de studierichting waarin de meesten hun masterdiploma behaalden. Daarna volgen de studierichtingen Journalistiek, gedrag en maatschappij (zoals Psychologie) en Techniek, industrie en bouwkunde (waaronder Architectuur). Het aandeel internationale studenten met een diploma in een technische studierichting was aanzienlijk groter dan onder Nederlandse (niet-internationale) studenten (16 tegenover 9 procent).
Het aandeel internationale studenten dat een diploma behaalde in de richting Gezondheidszorg en welzijn was juist kleiner.

Studierichting gediplomeerde uitstromers uit studiejaar 2018/'19
StudierichtingInternationale student (%)Niet-internationale student (%)
Recht, administratie,
handel en

zakelijke dienstverlening
3231
Journalistiek,
gedrag en maatschappij
2420
Techniek
industrie en bouwkunde
169
Wiskunde,
natuurwetenschappen
109
Vormgeving,
kunst, talen en
geschiedenis
66
Informatica44
Gezondheidszorg
en welzijn
312
Landbouw,
diergeneeskunde en -verzorging
21
Onderwijs16
Dienstverlening12

Afgestudeerden in studierichting dienstverlening hebben het vaakst werk hier

Het aandeel internationale studenten dat een jaar na het afstuderen in Nederland werkt, verschilt per studierichting. Afgestudeerden in de studierichting Dienstverlening (bijvoorbeeld Supply Chain Management) hebben een jaar later relatief vaak werk, net als afgestudeerden in de studierichtingen Informatica, Onderwijs en Techniek, industrie en bouwkunde. Van deze groep werken 4 op de 10 een jaar later in Nederland. Onder internationale studenten die afstudeerden in andere studierichtingen ligt het aandeel dat een jaar later in Nederland werkt tussen de 24 en de 31 procent.

Werkende internationale afgestudeerden 2018/’19, naar studierichting
StudierichtingAandeel met werk (% met werk in Nederland na 1 jaar)
Totaal32
Dienstverlening48
Informatica47
Onderwijs46
Techniek,
industrie en
bouwkunde
45
Wiskunde,
natuurwetenschappen
31
Gezondheidszorg
en welzijn
30
Recht, administratie,
handel en

zakelijke dienstverlening
29
Vormgeving,
kunst, talen

en geschiedenis
25
Journalistiek, gedrag
en maatschappij
25
Landbouw,
diergeneeskunde

en -verzorging
24

Grote verschillen tussen opleidingen in aandeel werkenden

Binnen de studierichtingen kan gekeken worden naar groepen opleidingen.
Het aandeel werkenden was met name groot onder een aantal technische opleidingen. Zo is meer dan 60 procent van de afgestudeerde internationale studenten met een diploma in de groep Scheikundige technologie en procestechniek (zoals Chemical Engineering) een jaar later aan het werk in Nederland. En dat geldt ook voor opleidingen in de groep Elektronica en industriële automatisering. Ook afgestudeerde internationale studenten in de groepen Bouwkunde en civiele techniek, Transport en logistiek en Softwareontwikkeling en systeemanalyse zijn met ruim 50 procent vaker aan het werk in Nederland dan afgestudeerden uit andere groepen.

Management, bedrijfs- en personeelswetenschappen en Psychologie zijn populaire studiegroepen onder internationale studenten. Maar een jaar na het behalen van een diploma in deze richting, werkt minder dan een derde nog in Nederland.

Opleidingsgroepen met grootste aandeel werkenden, studiejaar 2018/'19
Studierichtingafgestudeerde internationale studenten (% met werk in Nederland na 1 jaar)
Elektronica en industriële automatisering 63
Scheikundige technologie en procestechniek63
Bouwkunde en civiele techniek56
Transport en logistiek54
Softwareontwikkeling en systeemanalyse52
Totaal32