Een leven lang leren in Nederland: een overzicht

Sociaaleconomische trends 2016: Nederland scoort vergeleken met andere EU-landen relatief hoog op deelname aan een leven lang leren. Vooral jongeren, hoogopgeleiden en werkenden in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg en het onderwijs volgen cursussen en opleidingen voor werk of in de vrije tijd.