Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

© Hollandse Hoogte / Mooi echt!
Tijdens de Coronacrisis willen we graag laten zien hoe onze statistieken gemaakt worden in deze bijzondere periode.

Nieuwe databronnen voor CBS urgenter door coronapandemie

De behoefte vanuit de maatschappij om complexe fenomenen te beschrijven groeit fors. Het CBS heeft de wettelijke taak hier statistieken over te maken. Daarvoor heeft het statistiekbureau data nodig, zowel uit publieke als private bronnen. Het werkt daarom continu aan de ontsluiting van aanvullende en nieuwe databronnen. De coronapandemie heeft dit proces versneld, bijvoorbeeld op het gebied van financiële transactiegegevens. Strikte hantering van de privacyregels staat daarbij voorop. Lees meer

CBS-interviewers veilig op pad in coronatijd

Om nauwkeurige cijfers van de Nederlandse samenleving te kunnen maken, is het belangrijk dat voldoende personen de enquêtes van het CBS invullen. Omdat niet iedereen via internet of telefoon meedoet met onderzoek komen interviewers van het CBS daarom normaal gesproken ook bij mensen thuis. In coronatijd is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelde het CBS een coronaprotocol waarmee interviewers ook in deze bijzondere tijden veilig op pad kunnen. Lees meer

CBS ontwikkelt dashboard ‘Welvaart in coronatijd

Het CBS heeft het dashboard ‘Welvaart in coronatijd’ ontwikkeld. Dat laat in één oogopslag zien hoe de coronacrisis de realiteit op veel terreinen heeft beïnvloed. Lees meer

Enquêtes vooraf testen met burgers en bedrijven in coronatijd

Het CBS betrekt respondenten bij de ontwikkeling van nieuwe vragenlijsten en methoden van waarneming. Dit zogenaamde pre-testen vindt doorgaans plaats in testlabs bij het CBS en op locatie, bijvoorbeeld bij bedrijven en bij mensen thuis. Door de coronacrisis is deze manier van testen echter niet of nog maar beperkt mogelijk. Het CBS heeft daarom alternatieven bedacht. Lees meer

Hoe het CBS de doodsoorzakenstatistiek samenstelt in coronatijd

Het CBS is verantwoordelijk voor het maken van statistieken over alle overleden personen in Nederland en hun doodsoorzaken. Hoe breng je een pandemie van een nieuw virus in kaart? Lees meer

Data versnelt bouw bejaardenhuis zonder muren in Eindhoven

Met data kwetsbare ouderen in kaart brengen in Eindhoven. Lees meer

Hoe maak je snelle economische indicatoren?

Het CBS doet wekelijks een update van nieuwe cijfers over de vervoersbewegingen van binnenvaartschepen, vliegtuigen, goederentreinen, vrachtwagens en zeeschepen in het dashboard snelle economische indicatoren. Lees meer

Wekelijks bericht over faillissementen

Hoe maakt het CBS niet alleen maandelijks maar ook wekelijks een update over het aantal faillissementen in Nederland? Lees meer

Hoe datascouting statistieken verbetert, ook in coronatijd

Hoe zet het CBS tijdens de coronacrisis secundaire databronnen in die een bijdrage leveren aan kwalitatief goede cijfers, die van belang zijn voor de actualiteit? Lees meer

Hoe blijf je in contact met jouw datagebruikers?

Door een webinar te organiseren en vernieuwde open-datadiensten toe te lichten en met 100 gebruikers ideeën uitwisselen. Lees meer

Hoe organiseer je een persconferentie tijdens de coronacrisis?

Op vrijdag 15 mei 2020 werden de cijfers economische groei en arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2020 gepresenteerd in een lege studio.
Een bijzondere gebeurtenis: hoe ging het CBS deze inhoudelijke en organisatorische uitdagingen aan? Lees meer

Hoe worden sterftecijfers in kaart gebracht?

Sterftecijfers worden versneld en uitgebreid met meer details gepubliceerd. Het CBS publiceert normaal gesproken eens in de twee weken de sterftecijfers. 
Door de coronacrisis is er in de maatschappij een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal overleden personen. Daarom heeft het CBS de publicatie van deze cijfers aangevuld met een schatting en uitgebreid met meer details. Lees meer