Zoekresultaten

8 resultaten voor keyword:classificaties
8 resultaten voor keyword:classificaties

Raamwerk

Alle begrippen, thema’s en indicatoren die in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden gebruikt zijn zorgvuldig gekozen aan de hand van een internationale richtlijn: de CES...

Dashboards

Verdeling: Materiële welvaart

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart in het thema materiële welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld...

Dashboards

Een efficiënte selectiemethode voor auditsteekproeven

Statistieken, zoals totalen of gemiddelden van een doelvariabele, worden vaak gepubliceerd per deelpopulatie, dat wil zeggen uitgesplitst naar categorieën van een domeinvariabele (bijvoorbeeld...

Artikelen

Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie

In dit gezamenlijke artikel van TNO en CBS is een antwoord gezocht op de vraag of er een indeling te maken is van ondernemers op basis van hun oordeel over de bedrijfspositie, die voor zowel beleid...

Publicaties

Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

Hoe worden statistieken gemaakt tijdens corona?

Artikelen

Nauwkeurigheid van schatters bij binaire classificatie

Publicaties in de officiële statistiek worden vaak uitgesplitst naar domeinen. Het is dan belangrijk om het effect van misclassificaties tussen domeinen te bepalen op de nauwkeurigheid van deze...

Artikelen

Raamwerk

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden veel begrippen, thema’s en indicatoren gebruikt.

Overig

Raamwerk

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals worden veel begrippen, thema’s en indicatoren gebruikt.

Overig