Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Natuur en milieu

Datum Publicatie Reden
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2021

Herontwerp
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Emissies) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2021

Herontwerp
16-02-2023

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector Particuliere huishoudens
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2021

Herontwerp
15-02-2023

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio

Herontwerp van tabellen i.v.m. standaardcoderingen. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor concentratiegebieden is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS gebruikte standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2021

Herontwerp
10-01-2023

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Voor het onderwerp Ingezette biologische bestrijders is het datatype aangepast, omdat dit leidde tot ongewenste afrondingen. Aan de structuur van de tabel is verder niets gewijzigd.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016, 2020

Herontwerp
05-12-2022

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Een extra uitsplitsing voor de CO2 emissies is toegevoegd. CO2 emissies uit biomassa en CO2 emissies exclusief biomassa zijn voor de hele tijdreeks beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
21-11-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp