Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Natuur en milieu

Datum Publicatie Reden
21-11-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
29-07-2022

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Er zijn tekstuele veranderingen in deze versie doorgevoerd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de in StatLine gepresenteerde tabel. Deze tabel is stopgezet.
Frequentie: stopgezet, periode: 2012, 2016

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bij de selectie zuiveringstype zijn 2 categorieën toegevoegd (Nereda korrelslib reactor, Hybride Nereda actief slib systeem).
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen. Deze waren vorig jaar al toegevoegd in de andere tabellen, maar komt nu pas in deze tweejaarlijkse tabel aan de orde.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp