Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Inkomen en bestedingen

Datum Publicatie Reden
09-02-2022

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp